Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Marja Mäenpää: “Kirjuttamini on pitän henkisešti henkissä”

Marjalla on karjalaisie juurija, šentäh hiän piti hyvin tärkienä oman kirjan esittämistä juuri Karjalan puolella. Kuva: Ol’ga Smotrova, “Oma Mua” // Kuva: Ol’ga Smotrova

Työelämäh aikana Marja Mäenpää on toimin eri aloilla ta eri tehtävissä: hiän oli ruatan opaštajana, radijotoimittajana, tuottajana, taitehprojektien koordinattorina. Kirjallisuš ta kirjuttamini on aina vetän Mäenpäätä puoleleh. ”Kirjuttamini on pitän milma henkisešti henkissä. Vähäsen kirjutan aina joka päivä.” – Marja kertou. Nuorempana Marja kirjutti runoja, jo kypšemmäššä ijäššä hiän keškitty proosan kirjuttamiseh.

Välitilat -novellikokoelma on Marjan enšimmäini julkaistu kirja. Še näki päivänvalon viime vuuvven šykyšyllä. Mäni reilut kymmenen vuotta šiitä šuahen kun Marja rupesi kirjuttamah kertomuškirjua ennein kuin še oli painettu. Kirjan käsikirjutuš oli valmis muutomašša vuuvvešša, ka šiitä kulu pitkie vuosie, ennein kuin kirjuttaja šai myöntehisen vaštaukšen kuštantajalta.

– Novelli on marginalilaji, Marja šelittäy, mintäh hiän joutu vuottamah niin pitälti, – Kuštantajat ei olla kovin kiinnoštunuita novellien painamisešta. Mieluummin painetah romanija.

Marjan šanojen mukah kirjuttamistuotanto on hyvin šuosittu Šuomešša, hyvin monet ihmiset harraššetah kirjuttamista. Kuitenki lähetettyjen käsikirjutukšien miäräštä julkaissetukši tulou vain 1%.

Mäenpäällä on karjalaisie juurija. Hänen ukko muamon puolelta Sergei Ivanov oli kotosin Kiimasjärveltä. Vuotena 1922 hiän mäni pakolaisien joukošša Kuhmoh. Kirjuttajan šanojen mukah tuota karjalaista tauštua omašša šuvuššah hiän on koken omakši. Välitilat-kirjašša eryähän kertomušhahmon esikuvana on Marjan ukon pikkušeukku Anastasija Bobotina.  

Yhteheš kirjašša on kolmetoista kertomušta. Novellit ei olla yhissetty toini toiseheh. Kertomukšien hahmot eletäh eri paikoissa, eri tilantehissa: Šuomešša ta Venäjän puolella. Niitä ei oikieštah yhissä mikänä muu, paičči šitä, jotta nämä ihmiset tavalla tahi toisella ollah nyt oman elämän kiännehkohašša.

“Hyö ollah šamanlaisie kuin šie ta mie. Ei ole välie ollahko hyö Šuomešša, Karjalašša vai Piitessä, eikä šillä, mi on heijän taušta tahi elämänkokemuš. Hyö ollah tulošša mistä lienöy, mänöššä minne lienöy. Tavalla tahi toisella. Heijän hetkeh on täššä. Välitilašša.” – näin kirjuttaja šelittäy kirjan idejan pohjua.

Kirjan yhen kappalehen Marja Mäenpää lahjotti mediakeškukšen kirjaštoh keškukšen kävijillä luvettavakši.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat