Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Biojätteitä matofermillä

Komposti-auto rupieu kiertämäh Petroskoin katuja joka kolmanneš pyhäpäivä // Kuva: Kuva: vk.com/compostptz

Pimiekuušša Petroskoissa starttuau Kompost-mobil-projekti. Komposti-auto rupieu keryämäh biojätteitä kaupunkin eläjiltä.

Še on kaušiprojekti ta keštäy pimiekuušta kevätkuuh. Komposti-auton enšimmäini reissu šuunnitellah järještyä 18. pimiekuuta. Šen jälkeh auto rupieu kiertämäh Petroskoin katuja kerran kuukauvešša (joka kolmanneš pyhäpäivä). Komposti-auton reissujen aikataulu on šama, kuin ni epäorganisie jätteitä ottajalla Sbor-mobililla (Keryämini-autolla).

Projektin volont’orit ruvetah ottamah ihmisiltä čäijyšakkua, kahvinporoja, jiäliččöjen ta pähkinöjen kuorija, kašvijätteitä, rašvasie pahviloutoja, paperipyyhimie, pahvitulkkie ta šen šemmoista. Luvetteloh voit tuttavuštuo projektin internetti-atressilla vk.com/compostptz.

Kerättyjä biojätteitä ruvetah viemäh Šuojun matofermillä, missä mavot muokatah niitä lantah. Še on tosi tärkietä, šentäh kun kuatopaikoilla biojättiet tuotetah vuarallista kaašuo, mi voit šyttyö palamah šekä pahoin vaikuttau ilmaštoh. Šiksi Komposti-auton hyöty on šelvä.

Projektin järještäjä Anastasija Bauer kertou:

– Kompost-mobil-projektin ajatuš šynty tänä kešänä. Kešäkuušša mie tuttavuššuin Šuojun matofermin omistajih. A heinäkuušša kävin Moskovan alovehella, missä ekovolont’orit kerrottih biojätteijen keryämisen järještämiseštä Moskovašša. Myöhemmin šain tietyä, jotta šemmosie projektija toimiu toisissaki kaupunkilossa. Nykyjäh Petroskoin projektih ošallistu šeiččemen volont’orie ta matofermi.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat