Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Miltä tuokšuu Karjala?

1. Parf’umeri Stradaz Marijašta on kirjutettu artikkelissa “Viisi Venäjän parf’umerie, kumpaset pitäy tietyä”. // Kuva: Kuva otettu Stradaz Marijan nettišivulta

Vielä äijän tuokšuja šuau kekšie. Šen lisäkši Karjalalla on oma hajuvesien kokoelma. Šen on luatin parf’umeri Marija Stradaz.

Muutama netäli takaperin internetissä ilmešty artikkeli “Viisi Venäjän parf’umerie, kumpaset pitäy tietyä”. Šiinä joukošša on Marija ta hänen kokoelma Karjalan tuokšuja. Tämä artikkeli oli yllätykšenä. Mitein hiän piäsi šinne? – Täh kyšymykšeh hiän vaštasi näin:

– Še oli vuottamatointa miula. Voin šanuo, jotta nyt on muotie luatie erikoista hajuvettä luonnollisista ainehista, juuri šen mieki luajin. Venyähellä tämmösien hajuvesien luatimini rupesi kehittymäh muutama vuosi takaperin. Mie tunnen toisie artikkelissa mainittuja parf’umerija ta tiijän heijän kekšimie tuokšuja. Ideja Karjalan tuokšuja -šarjašta šynty šattumalta. Mie kävelin Kurgan hiihtopaikan lähellä. Oikein tykkyän tätä paikkua. Muissan, jotta oli pilvini päivä ta jovešša, vejen pinnalla kukittih kaunehet keltaset kukat. Še oli oikein kaunis. Kirkaš kukka, tumma vesi ta harmua päivä ympäri. Mie kekšin tämmösen maiseman tuokšun ta še oli enšimmäini Karjalan hajuvesi. Šen jälkeh miun čikko, hiän on disaineri, ehotti kekšie vielä kakši hajuvettä, jotta šarja šopisi joka vuuvvenaikah. Esimerkiksi ruškie hajuvesi šopiu šykyšyllä ta talvella. Še tuokšuu puulta ta vähän alkoholilta. Oikein tykkyän šitä.

– Miun hajuvesie oššetah ne, kumpaset halutah erottuo toisista. Ihmini on kylläštyn tavallisih tuokšuih, hiän haluou mitänih erikoista. Šemmoset ihmiset käytetähki yksityisparf’umerien luatimie hajuvesie.

Karjalan tuoksuja -šarja on šamoin hyvä muistolahja. Karjalan vierahat voijah oštua še muissokši ta ajan piäštäki tuokšu muissuttau Karjalašta.

– On vaikie kuvitella mitein ympäristö innoššuttau tuokšujen kekšimiseh. Millä tavoin tarinoista, luonnon maisemista šynnytäh tuokšut?

– Ennein kaikkie pitäy olla ideja. Još še on, mie yritän kuvitella mimmosie tuokšuainehie vois käyttyä tämän idejan toteuttamiseh. Kuvataitelija, konša näköy, esimerkiksi taivašta, ajattelou, mimmosie värijä šen piiruštamiseh pitäy käyttyä. Šen jälkeh mie koittelen tuokšuja, valičen šopivien tuokšujen miärie, Marija šelitti.

Kun kaikki tuokšut on kerätty yhteh ta tuokšu miellyttäy parf’umerie, šiih hajuvejen luatimini ei vielä lopu. Hajuvejen pitäy vielä šeisuo noin kuukauven ajan, vain šen jälkeh še on valmis.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat