Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šuuri etnografini šanelu 2018

Aktijon tarkotukšena on arvoštua Venäjän väještön tietoja muašša eläjistä kanšoista. // Kuva: Natalja Vorobei

Koko Venäjän Šuuri etnografini šanelu -aktijo piettih Venäjän Federatijon joka alovehella. Aktijon ošanottajat vaššattih 30 kyšymykšeh, kumpasien luvušša oli 20 yleisvenäläistä kyšymyštä ta 10 alovehellista. Šanelu kešti 45 minuuttie.

Petroskoissa etnografista šaneluo kirjutettih kahen opaššušlaitokšen tiloissa – Venäjän presidentin rinnalla toimijan kanšantalouven ta valtijonpalvelun akatemijan Karjalan ošaštošša šekä Tehnologijan ta liikehtoiminnan kolledžissa.

Kanšantalouven ta valtijonpalvelun akatemijan Karjalan ošaštošša piettyh šaneluh ošallistu akatemijan, Petroskoin kaupunkitalouven ammattiopiston ta Petroskoin juridisen kolledžin opaštujie šekä kanšalaisjärještöjen etuštajie ta virkamiehie.

– Etnografista šaneluo pietäh jo kolmatta vuotta, šano tervehyšpakinašša KT:n kanšallisušpolitiikan ministeri Sergei Kisel’ov. – Aktijon tarkotukšena on arvoštua Venäjän väještön tietoja muašša eläjistä kanšoista ta kiinnoššuttua nuoremman polven etuštajie kanšojen kulttuurih, tapoih ta perintehih.

Tänä vuotena yleisvenäläisien kyšymykšien joukošša oli, esimerkiksi, tämmöni kyšymyš: “Mistä valtijollisešta dokimentista šuamma tietyä Venäjän kanšojen ta kielien lukumiäräštä?” Vaštaukšekši oli tarittu nellä varianttie: valtijon veroelimien tiijot, ihmisien paššien luvullaottamini ta elinpaikan rekisteröinti, valtijollini väjenlašenta, Venäjän tietoakatemijan tiijot.

Alovehellisien kyšymykšien joukošša oli kyšymyš Karjalan valtijollisešta kieleštä: “Mitä valtijollisie kielie on Karjalan tašavallašša?” Vaštaukšina oltih venäjän kieli, karjalan kieli, karjalan ta venäjän kieli, venäjän ta šuomen kieli, venäjän, karjalan ta vepšän kieli.

Šanelun oikeita vaštaukšie ta tyypillisie virheitä voit kaččuo www.miretno.ru -saitilta 10. pimiekuuta alkuan. Yksityistulokšet löyvät šamalta saitilta oman šanelun numeron mukah 12. talvikuuta alkuan.

Viime vuotena šaneluo kirjutettih 367 tuhatta henkie Venäjän ta ulkomuan 2600 šanelukentällä. Karjalašša aktijuo kannatettih 300 ošanottajua.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat