Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Eri kanšojen kirjallisukšie esitettih festivalissa

Exegi monumentum -runoperformansissa Priäžän Meijän pajo -yhtyveh esitti karjalaisie lauluja šuuren ropivon luona. // Kuva: Natalja Denisova

Festivalih tuli kirjuttajie, journalistie, luomiskollektiivija Venäjän 25 alovehelta. Heijän luvušša oli yli 40 kanšallisuon etuštajua.

Festivalin enšimmäisenä päivänä vierahat kostittih Puškinin perehtalošša Boldino-paikašša ta tuttavuššuttih kuulusan runoilijan elämäntapah, konša hiän oleškeli tuaton talošša.

Illalla Šuuri Boldino -kylän lentokentällä piettih Exegi monumentum -runoperformansi. Šuuren ropivon ympärillä luvettih runoja adigein, tataarin, baškiirin, saamen kielellä, laulettih hantien ta karjalaisien lauluja, esitettih kalmikkien mantroja ta udmurtien tarinoja.

Festivalin toisen päivän ohjelma oli järješšetty Nižni Novgorodin jarmankan yheššä paviljonissa. Piälavalla ta kanšojen kirjallisukšien kentällä esiinnyttih runoilijat ta kirjailijat, kumpaset ošoitettih omie julkaisuja ta kirjallisuštevokšie. Lapšien kentällä käsiteltih rahvahan ta luatijan starinoja, vietettih muasteri-oppija, presentoitih uušie julkaisuja, toisien lisäkši ni Venäjän kanšojen lapšien kirjallisuon -antologijua.

Karjalan tašavallan Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien resurssikielikeškuš oli esitetty festivalin luvento-tilaisuošša. Periodika-kuštantamon spesialisti Natalja Denisova kerto keškukšen peruštamisešta ta toiminnašta. Oma Mua -lehen ruataja Margarita Kemppainen näytti Karjalaini paikka-transformeri -muasteri-opin, kumpasen avulla voit tuttavuštuo ihmisie rahvahan kulttuurih.

Festivalin kirja-jarmankan ošanottajien luvušša oltih “Klever”, “Redkaja ptitsa”, “Forum-Neolit”, “Krasnaja lastočka”, “Litera” ta toisetki kuštantamot.

Pimiekuun 4. Päivän illalla luomiskollektiivit – Venäjän kanšojen kirjallisukšien festivalin vierahat – esiinnyttih Mininin ta Požarskin aukivolla Nižni Novgorodin Kremlin luona. Konsertti oli pietty Rahvahien yhtenäisyön päivän juhlimisen merkeissä. Karjalan tašavaltua esitti luatijan laulun Meijän pajo -yhtyveh Priäžäštä.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat