Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kirkaš pimiekuu disainerin kera

Näyttelyn avajaisissa disaineri Jelena Teplitskaja korošti, jotta karjalaiset ta japanilaiset paissah šamua värikieltä // Kuva: Irina Zaitseva

Jelena Teplitskaja on venäläini vuatteijen ta interjerien disaineri, värin muasteri, Moskovan Teplitskaja Dizain -studijon johtaja ta peruštaja, Moskovan Muotinetälin ainani ošallustuja.

Jelenan kirkaš henkilökuva jäi muistini niistä ajoista, kun TV-ohjelmašša oli Kvartirni vopros (Korttierikyšymyš) -ohjelma. Milma hyvin miellytti disainerin rohkiet, värikkähät ta kaunehet puvut.

Mi yhistäy tämän luopusan henkilön Karjalan kera? Mi toi hänet tänne? Mitä merkiččöy näyttelyn nimi? Vaštaukšie näih kyšymykših mie šain toimenpivon avajaisissa.

– Tämä näyttely on ihan vuottamatoin tapahtuma ta šentäh niin tuntehellini. Kaikki alko tuttavuštumisešta Jelenan kera. Olen iloni, jotta še tuttavuš toi niin mukavih projektiloih, kerto Irina Pavlova, musejon kulttuuri-, šivissyštoiminnan ta ulkošuhtehien toimitukšen johtaja.

Pestr’a’d’-šanalla on kakši merkityštä: liina- tahi puuvillakankaš värikkähistä lankoista šekä kirjavuš, monivärisyš.

– Lena iče on pestr’a’d’, näin šanottih näyttelyn avajaisissa disainerin luomistyöštä.

Iče Jelena Teplitskaja kerto keräytynehillä, jotta konša hiän kävi Kižin šuarella kešäkuušša, niin aina näki innoššuttajie kirkkahie värijä kanšallisissa pukuloissa, vanhoissa jokapäiväsissä esinehissä ta luonnošša. Niijen vaikutukšien mukah disaineri loi uuvven vuatekeryäntämisen.

Disaineri lämpimäšti pakasi Karjalašta ta šen eläjistä. Hänen mieleštä, uuši, “kanšallisempi” taito šyntyy juuri tiälä, Pohjosešša.

Uuvven keryäntämisen lisäkši Jelena toi näyttelyh japanilaisie kimonoja yksityiskeryäntämiseštah. Disaineri löysi värien šamanmoisutta Karjalan ta Japanin pukuloissa:

– Karjalaiset ta japanilaiset paissah šamua värikieltä, korošti Teplitskaja.

Jelena kerto, jotta monet japanilaiset käytetäh kanšallisie pukuja jokapäiväseššä elämäššä.

– Teijän, Karjalan eläjien, pitäy opaštuo japanilaisilta. Pitäy uuvventua kanšallista pukuo ta käyttyä šitä joka päivä, šano disaineri.

Avajaisien lopušša Jelena Teplitskaja kerto joka puvušta.

Näyttely on auki talvikuu 7. päiväh šuaten.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat