Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Aurinkon” kašvattaja Venäjän kilpailušša

Koštamukšen päiväkojin pedagogi Marina Perttunen (vaš.) läksi kilpailuh “Aurinkon” vanhemman kašvattajan Jelena Gubinan kera. // Kuva: novkos.kostomuksha-city.ru

Viime vuotena koštamukšelaiset ta koko Karjalan eläjät aktiivisešti kannatettih Marina Viktorovnua ta hiän tuli voittajakši Venäjän vuuvven kašvattaja – 2017 -kilpailun tašavallan vaihiešša Muamonkielen kašvattaja -nominatijošša. Šen lisäkši viime vuuvven talvikuušša Marina Perttunen oli palkittu Karjalan laureatti – 2017 -diplomilla.

Venäjän vuuvven kašvattaja – 2018 -kilpailuh Marina Viktorovnan kandidatuurie ehotti KT:n opaššušministerijö.

Pimiekuun 17.–22. päivinä Or’ol-kaupunki tuli paikakši, missä tavattih ta tuttavuššuttih kilpailun ošanottajat, arvoštelijajoukon jäšenet ta vierahat. Venäjän kaikilta alovehilta kilpailuh tuli 73 parašta päiväkojin pedagogie. Heijän luvušša oli 54 kašvattajua ta kolme vanhempua kašvattajua, viisi musiikkiruatajua ta viisi logopedie, viisi liikuntakašvattajua ta yksi psihologi.

Kilpailun ohjelma oli hyvin monipuolini. Pimiekuun 18. päivänä piettih kilpailun juhla-avajaiset Orlan Turgenevilla nimetyn teatterin lavalla, kumpasen etu-šalissa valššissa pyörittih turgenevin neiččyöt kavalerien kera. Kilpailijat šuatih ihailla mukavua luomisohjelmua lauluineh, tanššineh, orkesterineh ta balettineh.

Enšimmäisenä tehtävänä oli ainehkirjutuš, min teema tuli tutukši vašta tutkinnon alušša. Enšimmäistä kertua kilpailun yhekšänvuotisen istorijan aikana šen ošanottajat kirjutettih luomistyötä koulujen yhtehisen valtijontutkinnon järješšykšeššä: hyö issuttih individualisissa stolissa ta annettih omat mopikat tarkaštajilla. Tehtäväh oli annettu kakši tuntie, min aikana piti kirjuttua nellä šivuo vaikka min tyylistä tekstie. Marina Perttusen ainehkirjutukšen teemana oli “Miun käsissä on tulovaisuš”.

Koštamukšen päiväkojin pedagogi läksi kilpailuh “Aurinkon” vanhemman kašvattajan Jelena Gubinan kera. Orlan alovehellini opaššukšen kehityšinstituutti valmisti hyövyllisen seminarin “Opaššuškonstruktori: alovehen parahat päiväkotiopaššukšen praktiikat”, kumpaseh Jelena otti ošua.

Marina Perttunen mäneššykšellisešti piäsi kilpailun kaikista tehtävistä läpi. Hiän ammatillisešti esitti meijän tašavallan päiväkotiopaššukšen tašuo. Koštamukšeh pedagogi toi Venäjän vuuvven kašvattaja – 2018 -kilpailun ošallistujan diplomin. Šen lisäkši kostamukšelaiset kašvattajat šuatih hyvyä pedagogista kokemušta ta monta positiivista tunnelmua.

Toivotamma Marina Viktorovnalla uušie ammatillisie voittoja. Šamoin onnittelemma Aurinko-päiväkojin koko kollektiivie, kumpani 2. talvikuuta juhliu omua 5-vuotispäivyäh.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat