Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Kantelen” uušie projektija

1. Kerran-konserttiohjelma esittäy eri kulttuurien šamanmoisutta ta erilaisutta // Kuva: vk.com/kantele_ensemble

Enšimmäisenä oli Šäilyttäkkyä rakkahuš -perehprojekti, mi šai Pohjoni henkellini matka -hyvänluajintafondin kannatušta. Projektin tarkotukšena oli šäilyttyä, popularisoija ta šiirtyä šukupolvešta toiseh perehkäsitykšie ta -perintehie.

Šäilyttäkkyä rakkahuš -konserttiohjelma oli esitetty KT:n Kanšallisešša teatterissa Perehen, rakkahuon ta varmuon päivänä (8. heinäkuuta). Ennein esityštä teatterin etušalissa piettih muasteri-oppija lapšilla ta heijän vanhemmilla. Hyö tutuššuttih karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien kanšanpukuloih, luajittih perintehellisie karjalaisie kukkasie ta šuojeluesinehie.

Petroskoin jälkeh Šäilyttäkkyä rakkahuš -ohjelma näytettih Kontupohjašša, Aunukšešša, Sortavalašša ta Povenčašša.

Pimiekuun 27. päivänä ohjelma esitettih Kantele-talošša. Tällä kertua še oli hyvänluajinta-aktijo: lipuista šuatut rahat annetah tulipalošta käršinyön Kontupohjan Jumalanmuamon uspenjan kirikön restaurointih. A 30. pimiekuuta Muamonpäivällä omissettu Šäilyttäkkyä rakkahuš -konserttiohjelma vietetäh Petroskoin konservatorijašša.

Täh mukavah konserttih kuulutah Kantele-yhtyvehen parahat ohjelmanumerot: karjalaiset, šuomelaiset ta venäläiset laulut, tanššit ta šävelmät. Šanakši, pimiekuun konserttiloissa lavalta kerrotah ni “Kantelen” onnellisista pariskunnoista ta luomisšuvuista.

Yhtyvehen toisena merkittävänä projektina tänä vuotena oli Kerran-konserttiohjelma. Šitä toteutettih šajekuun lopušta pimiekuun keškeh yheššä Stellaris- tanššin teatterin kera Norjan Hammerfest-kaupunkista.

Ohjelmašša karjalaiset, vepšäläiset ta šuomelaiset tanššit ta laulut yhissyttih nykyaikasih (ka saamelaisien muinaisperintehie šäilyttäjih) norjalaisih tanššiloih, musiikkih ta lauluih. Kerran-konserttiohjelma esittäy karjalaisen, vepšäläisen, šuomelaisen ta saamelaisen kulttuurien šamanmoisutta ta erilaisutta.

Ohjelman enši-ilta vietettih Kanšallisešša teatterissa. Šen jälkeh šiih šuatih tuttavuštuo Kontupohjan ta Kemin šekä Murmanskin alovehen kaupunkien ta pos’olkojen eläjät. Šiitä konserttiohjelma näytettih ni Hammerfestissa.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat