Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Parahat lehtimiehet on valittu

Palkintoseremonijan jälkeh kilpailun voittajat tultih yhtehiseh valokuvah // Kuva: Elina Potapova

Tämän vuuvven alušša Kanšallisušpolitiikan ministerijö ilmotti Karjalan rahvahankirjailijan Juakko Rugojevin 100-vuotisjuhlalla omissetun lehtimiehien töijen kilpailun karjalan, vepšän tahi šuomen kielellä.

Kilpailun tarkotukšena oli auttua šäilyttyä, kehittyä ta käyttyä karjalan, vepšän ta šuomen kielie Karjalašša; kiinnoššuttua lapšie, nuorisuo ta aikuhisie kotišeuvun istorijalliskulttuuriseh perintöh; kašvattua kunnivuo tašavallan kantakanšojen perintehih ta tapoih.

Kilpailuh otettih töitä, mit oli omissettu Juakko Rugojevin elämäkerralla ta luomistyöllä tahi kerrottih muistotapahtumista ta -päivistä, ihmisistä, ket tuotih šuuri panoš karjalan, vepšän ta šuomen kielen šekä kanšallisen kirjallisuon ta Karjalan perintehellisen kulttuurin kehitykšeh.

Kilpailuh oli työnnetty 32 työtä. Šiih otti ošua 23 lehtimieštä Oma Mua-, Karjalan Sanomat-, Kodima-, Meijän elaigu-, Olonija-, Kalevalan uutiset -lehtilöistä, Kalevalan ratijoašemalta šekä Karelija- TV- ta ratijoyhtivöštä.

Kilpailušša oli nellä nominatijuo.

Paraš työ karjalan, vepšän tahi šuomen kielellä omissettu Juakko Rugojevin elämäkerralla ta luomistyöllä painojoukkoviestimissä -nominatijošša voitti “Oman Muan” toimittaja Valentina Mironova. Toisella paikalla piäsi Karjalan Sanomat -lehen ruataja Sergei Karpov ta kolmannella – Irina Sotnikova Kodima-leheštä.

Paraš työ karjalan, vepšän tahi šuomen kielellä omissettu Juakko Rugojevin elämäkerralla ta luomistyöllä šähköjoukkoviestimissä -nominatijošša enšimmäini paikka oli annettu Karjala-TV-yhtivön toimitukšella Juakko Rugojevin 100-vuotispäivällä omissetušta telešarjašta. Toisella paikalla piäsi Karjalan ratijon toimittaja Jelena Karpova.

Paraš työ karjalan, vepšän tahi šuomen kielellä omissettu muistotapahtumilla ta -päivillä, ihmisillä, ket tuotih šuuri panoš karjalan, vepšän ta šuomen kielen šekä kanšallisen kirjallisuon ta Karjalan perintehellisen kulttuurin kehitykšeh painojoukkoviestimissä -nominatijošša voitti Oma Mua -lehen toimittaja Maikki Spitsina. Toisella paikalla piäsi Tatjana Romanova Olonija-leheštä ta kolmannella – “Oman Muan” ruataja Natto Varpuni.

Paraš työ karjalan, vepšän tahi šuomen kielellä omissettu muistotapahtumilla ta -päivillä, ihmisillä, ket tuotih šuuri panoš karjalan, vepšän ta šuomen kielen šekä kanšallisen kirjallisuon ta Karjalan perintehellisen kulttuurin kehitykšeh šähköjoukkoviestimissä -nominatijošša enšimmäisellä paikalla piäsi Aleksandr Jeremejev, toisella – Jevgenija Marionkova ta kolmannella – Marija Košeleva. Kaikki voittajat ollah Karjala-TV-yhtivön toimittajie.

KT:n kanšallisušpolitiikan ministerijö palkičči kilpailun voittajie diplomiloilla ta rahapalkinnoilla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat