Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Puanajärvi on erissetty manterešta

Lautta Kemi-joven kautti oli rakennettu noin 20 vuotta takaperin ta nyt šen teknillini kunto on niin paha, jotta remontti on melkein mahotointa. // Kuva: Kuva: Karjalan halličukšen lehistöpalvelu

Talvikuun alušša Karjalan halličukšen piäministeri Aleksandr Čepik oli työmatalla Kemin ta Belomorskin piirilöissä. Toisien lisäkši työmatan ohjelmah kuulu ni käynti Puanajärven pos’olkah.

Pos’olkan eläjät kerrottih piäministerillä, jotta heijän piäproplemana on turvata pos’olkan yhteyttä mantereh vuuvven lämpimänä kautena. Puanajärvi šijoutuu šuarella, a šen lautta on jo aikoja korjauškelvottomašša kunnošša. Tuanoin lautta rikkautu kokonah. Nyt, kuni Kemi-joki ei jiävy, Puanajärven eläjät on erissetty manterešta. Ihmiset jouvutah ehättämäh jokie hutrua jiätä myöten. Šentäh kun kunnon jiätietä vielä ei ole, nämä matat ollah hyvin vuarallisie.

Kemin piirihallinnon piämieš Juri Razumeičik šelitti, jotta lautta Kemi-joven kautti oli rakennettu noin 20 vuotta takaperin. Vuosien mittah šitä monta kertua korjattih, ka nyt lautan teknillini kunto on niin paha, jotta šen remontti on melkein mahotointa.

Pakinašša puanajärviläisien kera piäministeri Čepik mainičči, jotta pos’olkan ehätyš-proplemalla on monieš ratkaisuvariantti. Yksi niistä on lujan šillan rakentamini. Ka ottaen huomijoh joven levevyön ta pos’olkan etäisyön piäteistä, tuo projekti vuatiu šuurie rahašummie. Tovennäkösempänä ratkaisuna on uuvven mouttori- tahi köyšilautan rakentamini.

– Lähiaikoina myö piätämmä, min teknillisen keinon valičemma Puanajärvie varoin, lupasi Aleksandr Čepik. – Tämä proplema pitäy ratkaissa.

Niin jotta uuteh lämpimäh kauteh Kemi-joven ehätyšproplema ratkaissah. A jotta talviaikana piäššä pos’olkašta manterella hätätilaministerijön spesialistien joholla joven poikki jiävytetäh jiätie.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat