Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kumohha Griša iloššutti vierahie

Kohtauš Šuutk Grišoi -spektaklista: Griša (keš.) valehtelou rosvoja. // Kuva: Maikki Spitsina

Karjalan Kanšallisien kulttuurien keškukšešša jatkuu Nerot šyrjäkylistä -luomisprojekti. Noin viijen vuuvven aikana projektin rajoissa keškukšen lavalla esiinnyttih laulu- ta tanššikollektiivit, runoilijat ta kirjailijat, musiikkimiehet ta omatoimiset teatterit. Projektin tarkotukšena on vetyä rahvahan, erityisešti nuorison, huomijota nerokkahih ihmisih ta kollektiiviloih Karjalan eri puolilta.

Tällä kertua Nerot šyrjäkylistä -projektih ošallistu lyydiläisien etnini Lembi-teatteri Priäžän piirin Pyhäjärveštä. Artistat tuotih petroskoilaisilla kaččojilla Šuutk Grišoi (Kumohha Griša) -näytelmän.

Šuutk Grišoi -spektakli on ohjattu karjalaisen folkloristin Nikolai Feofilaktovič Leskovin Kumohha Grigori -starinan mukah, min kanšanrunouven keryäjä kirjutti Pyhäjärven kyläššä XIX vuosišuan lopušša.

Leskovin kirjuttaman starinan löysi Pyhäjärven koulun istorijan opaštaja L’ubov’ Pelevina ta näytti Lembi-teatterin ohjuajalla Aleksandr Pšennikovilla. Mieš heti innoštu starinan juoneh ta piätti valmistua näytelmän. Teatterin artista Vladimir Zaharov (näytelmäššä hiän esiintyy piähenkilön roolissa) kiänti starinan venäjän kieleštä lyydinkarjalakši ta šiitä alettih harjottelut, mit keššettih noin puoli vuotta.

Enšimmäistä kertua Šuutk Grišoi -spektakli oli esitetty Priäžäššä tämän vuuvven heinäkuušša. Petroskoin vierailumatka oli spektaklin toisena iltana.

Näytelmän piähenkilö – kumohha Griša – on tovellini karjalaini mušikka. Miehen erikoisuona on še, jotta hiän aina šuutkiu ta valehtelou kaikkie. Niin, hiän valehteli pappie, rosvoja ta pajarie, ka häntä onnisti jiähä eloh ta vielä i pohattuo.

Spektakli on lyhyt, ka še oikein iloššutti kaččojie. Näytelmäh keräyvyttih ihmiset, ketä kiinnoštau karjalan kieli, toisien lisäkši ni lyydinkarjalan kielikurššien opaštujat.

Lembi-teatteri toimiu Pyhäjärven Lyydiläiset juuret -šeuran rinnalla noin viisi vuotta. Šiinä on kymmenen artistua, kaikki hyö ollah lyydinkarjalaisie Nuožjärveštä, Vieljärveštä ta Pyhäjärveštä. Teatterin ošanottajat tahotah šäilyttyä omua lyydinkieltä ta kulttuurie, hyö järješšetäh pes’s’outoja, lauletah ta tanššitah. Hyvä, jotta ihmiset ei unoheta omua kieltä ta ruatah šen hyväkši.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat