Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Rada melel, ei kelel

Nevond-keškukšen liimapaperija šuau liimata vuatteih tahi autoloih // Kuva: Alina Čuburova

 

Mini-granttien kilpailu piettih Karjalan tašavallan ECHO-yhtyvehen Kantakanšojen kielien šäilyttämisen ta kehittämisen yhteiskunnallini verkošto -projektin rajoissa, še kuulu Kanšainvälisen kantakanšojen kielien vuuvven ohjelmah.

Kilpailun tarkotukšena on kannattua uušie, epätavallisie alottehie, kumpaset on šuunnattu šuomelais-ugrilaisien kantakanšojen kielien kehittämiseh ta käyttämiseh.

Kilpailun yhtehini palkintofondi on 750 000 rupl’ua. Pienin apuraha on 15 tuhatta rupl’ua, maksimigranti on 150 tuhatta rupl’ua.

Kilpailuh tuli 65 anomušta Venäjältä (Karjalan, Komin, Udmurtijan, Mari Elin tašavalloista, Leningradin, Vologdan, Pskovin alovehilta ta Piiteristä), Virošta ta Latvijašta. 28 anomušta työnnettih yksityiset ihmiset, 19 – alotehryhmät ta 15 anomušta tuli kanšalaisjärještöiltä.

Työnnetyt alottehet on šuunnattu inkeroisien, inkeriläisien, vienan-, livvin-, tverinkarjalaisien, vatjalaisien, komien, vepšäläisien, marilaisien, virolaisien, setukaisien, unkarilaisien, liiviläisien kielien kehittämiseh ta šäilyttämiseh. Kilpailuh työnnetyn 65 projektin yhtehini hinta täytti 6,7 miljonie rupl’ua (89 164 euruo).

Kilpailun arvoštelijakuntah kuuluttih SANA 2019 -projektin partn’orit, niijen luvušša oltih Karjalan Kielen Koti, Nuori Karjala –järještö, Viron Kantarahvahien kehittämisen keškuš “Uralic”.

Talvikuun 16. päivänä arvoštelijat ilmotettih Sana-mini-granttien kilpailun voittajat:

1. Kantakanšojen Nevond-keškuš (Petroskoi), “Rada melel, ei kelel” (vienan-, livvin-, tverinkarjala, vepšä): karjalan- ta vepšänkielisien virkkehien kirjuttamini liimapaperilla – 52 tuhatta rupl’ua;

2. Nadežda Dementjeva (Piiteri), “Soikinin niemimuan inkeroisien kylien reljefikartta” (inkeroiskieli): inkeroiskylien paikannimistön šäilyttämini – 36 750 rupl’ua;

3. Marina Petrova (Leningradin aloveh), Vatjalaisen musejon šaloja -kielikvesti (vatja, inkeroiskieli): vatjan kielen popularisointi lapšien ta nuorison kešen – 128 tuhatta rupl’ua;

4. Jelena Didenko (Leningradin aloveh), “Makkuin assia” (inkeroiskieli): inkeroisien ruokien popularisointi – 42 tuhatta rupl’ua;

5. Marija Valejeva (Petroskoi), “Matku Puudogaspäi Pariižassah” (karjala): karjalankielisen piirrošfilmin luatimini – 90 tuhatta rupl’ua;

6. Dizain i rem’osla -järještö (Petroskoi), “A:šta alkuan Ö:h šuaten” (karjala): karjalan kielen visualisointi disainerituottehien avulla – 100 tuhatta rupl’ua;

7. NGO Kolkas radošā grupa (Latvija), “Rāndakēļ min jemākēļ” (liivin kieli): liivin kielen opaštamini videotuntien avulla – 47 250 rupl’ua;

8. MTÜ Seto Küük (Viro), “Köögikeel” (seto, kihnu): setonkieliset videofilmit kanšallisruokien valmistamisešta – 75 tuhatta rupl’ua;

9. Annela Laaneots (Seto Laste Kool, Viro), “Seto sõnamängude töövihik lastele” (seto): opaššuš-metodisien materialien valmistamini lapšien opaštamista varoin – 150 tuhatta rupl’ua;

10. Jelena Variksoo (Pskovin aloveh), “Mu vüü” (seto): nuorison kiinnoštamini seton kieleh tienestien ta turismin avulla – 29 tuhatta rupl’ua.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat