Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kui kaksi vellesty lapsienke ruatah

Ruadopajas vie on vähä ruadobrujua, sendäh lapsile pidäy seizuo jonos sidä vuottajen. // Kuva: Elina Potapova, “Oma Mua”

Leonid da Anton Jakovlevat enämbän 15 vuottu tahtottih avata luomisruadoperti da opastua rahvastu rahvahallizih neroloih.

– Avata tämä paja lykysti vaiku mennyt vuon, sanou Leonid Jakovlev. Myö mondu vuottu pakičimmo Priäžän administratsies, ku meile annettas se taloi, ga saimmo sen vaiku mulloi, konzu ottavuimmo ruadoh Priäžän piirin Vmeste (Yhtes) -fondanke. Tämä taloi oli pahas kunnos, pidi omih varoih luadie kai sähkölangat, kohendua lämmityssistiemu, vaihtua veriät. Myö veimmö iäre tiäpäi enämbän kaheksua traktordelegiä toppua, jatkau mies.

Nygöi talois, kuduan pinduala on piäl 170 nellikkömetrii, on valgei da lämmin, ga maksetah sit miehet omas kukkaros.

Ruadokonehet Lastu-ruadopertih vellekset suadih Vierahii lapsii ei ole -projektan mugah. Tämänprojektan hantuzis hyö opastetah gi lapsii puusepän neroh. Opastus on ilmaine. Opastumah ruadopajah kävväh 8-13-vuodehizet lapset.

Lapset kävväh ruadopertih kaksi kerdua nedälis – tossargen da nelläspiän. Ruavahat rahvas voijah kävvä ruadopertih suovattoin. Hyö ruvetah luadimah ruadostolii lapsih niškoi.

Lapset täs opastutah piluamah, sruuguamah, poltamah da kaiverdamah čomazii puulaudoih. Kai ruadobrujat Leonid da Anton suadih omih varoih...

Onnuako jogahizel kois on käyttämättömii brujii libo laudoi, kuduat vaiku pölystytäh pualičoil. Miehet hyväl mielel otetah lahjakse niilöi puusepän pajah, ku lapset voidas luadie azuteksii.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat