Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kuinpa elät, cherokee-intiani?

Cherokee-heimon vanhin Jerry Wolf ta Tatjana Berdaševa. Cherokee alovehella on ašetettu monta kontie-veššošta nuorien nerojen tukiohjelman puittehissa.

Tavallah vierailumatan aikana ohjelman ošallistujat eletäh amerikkalaisien perehissä. Tatjana ta Marija šatuttih yhteh Barbara ta Jim Clarken pereheh, kumpaset eletäh Hendersonville -kaupunkissa.

– Isäntäväki ei ošannun venäjän kieltä, Tatjana muistelou. – Pakinakielenä meilä oli enklanti. Meijän piti panna aivot pyörimäh ta šuaha muistih kaikki entiset opit. Kyllä še oli hyvä kielikylpy.

Barbara ta Jim Clarke oli vähän aikua eletty Ruočissa, toičči käytih Šuomeššaki, ka Venäjällä pariskunta ei ollun konšana eikä hyö tiijetty mitänä Venäjäštä eikä Karjalašta. Vierahat kerrottih heilä Karjalan luonnošta, istorijašta, kulttuurista ta perintehistä.

– Erähänä iltana järještimä äšen Kalitta-partyn: paistoma heilä kalittoja, šiitä šöimä yheššä ta kertoma lisyä karjalaisista perintehellisistä ruuvvista.

Vierailuryhmillä tavallah järješšetäh monipuolini ohjelma: näytetäh paikallisie nähtävykšie, kerrotah paikalliselämän erikoisukšista, tutuššutetah elintapoih.

Tatjana ta Marija muijen ryhmän ošallistujien kera piäštih käymäh cherokee-intianien resevatsijah. Cherokee on Pohjois-Amerikan intianikanša. Aikoinah cherokee-intianit oli eletty Appalači-vuaran rintehillä nykysien Tennesi ta Pohjois-Karolinan ošavaltijojen alovehella. Nykyjäh Pohjois-Carolinan länšiošašša šijoutuu tämän kanšan reservatsija. Še on ičeasiešša tavallini intianien ašutušaloveh. Federalisien lakien rinnalla reservatijan alovehella toimitah omat heimon lajit. Reservatsijan keškukšena on Cherokee-nimini kaupunki. Nykysistä cherokee-intianiloista vain hyvin harvat ošatah cherokeen kieltä, kuitenki hyö staraijah šäilyttyä omua kulttuurie ta perintehie. Turismi on yksi piäelinkeinoista cherokeen reservatijašša.

– Monet paikalliset tiälä ruatah turismialalla. Intianien perintehelliset puvut piällä hyö vaštauvutah koululaisien ta turistien kera. Hyö ei ošata kieltä, kuitenki tiijetäh äijän legendoja, tarinoita ta perintehie. Tiälä toimiu cherokee-intianien musejo, šekä taitehen ta käsitöijen keškuš.

Hyvie tuloja reservatsijah tuou pelibisnessi. Tämä bisnessi työllistäy monie paikallisie intianija. Eri reservatsijojen alovehilla toimiu ušiempie kasinoja. Šen lisäksi intianit on vapautettu verojen makšamisešta. Kaikki täštä toiminnašta tienatut rahat jiähäh reservatsijah ta intianit käytetäh niitä oman alovehen kehitykšen hyväksi: sosiali-, ta tervehyšalan kehitykšeh, koulutukšeh ta muihi tarpehih.    

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat