Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Myö olemma meštarit

KT:n Kyykkäliiton neuvošton jäšen Marija Kundoz’orova (vaš.) ta Vieljärven koulun liikunnan opaštaja Natalja Žulai oltih palkittujen joukošša. // Kuva: Natalja Vorobei

Talvikuun 19. päivänä Petroskoissa piettih perintehellini urheiluilta, min aikana KT:n urheiluministerijön asientuntijat luajitah vuuvven yhtehvetoja ta onnitellah tašavallan urheilualan ruatajie. Tilaisuon aikana palkitah männyön vuuvven parahie urheilijie, valmistajie, joukkoja, urheiluveteranija, urheilu- ta liikuntatapahtumien järještäjie.

– Liikunnalla ta urheilulla on merkittävä paikka meijän elämäššä, šano KT:n piämieš Artur Parfenčikov omašša tervehyššanašša. – Meijän urheilijien voitot ihaššutah meitä. Perintehelliset talviurheilulajit ollah noušušša. Viime viijen vuuvven aikana Karjalašša on rakennettu ta rekonstruoitu 181 urheilurakennušta. Toivotan Karjalan urheilijilla, valmistajilla ta kaikilla, ket ruatah urheilualalla lujua tervehyttä ta uušie voittoja.

Kiitoš- ta kunnivokirjasien šuajien joukošša oli ni karjalaisen kyykkä-pelin kehittäjie – KT:n Kyykkäliiton alkuhpanija ta järještön enšimmäini johtaja Marija Kundoz’orova, Vieljärven koulun liikunnan opaštaja ta kyykänpeluaja Natalja Žulai, Onegarannan piirin Lapšien ta nuorison urheilukoulun johtaja, kyykkäkilpailujen järještäjä Ol’ga Korol’ova.

Tänä vuotena Karjalašša oli pietty enämmän šatua urheilutapahtumua, kumpasien aikana šuoritettih GTO-normija. KT:n muajoukkoveh otti ošua opaššušlaitokšien välisen GTO-festivalin loppukilpailuh, mitä piettih kanšainväliseššä Artek-leirissä.

Karjalan muajoukkovehen kahekšan poikua ta tyttyö šuatih diplomit tunnetun hiihtäjän, olimpijavoittajan Jevgenija Medvedevan käsistä.

Pruasniekkakonsertissa oli urheilulauluja šekä petroskoilaisien Ritm-tanššiklubin ta Pokolenije-studijon artistojen tanššija.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat