Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#6 (1396)


 • #6(1396) | KandurahvasNatalja Antonova
  Joga vuvven allus Karjalan tazavallan kanzallizen da alovehellizen poliitiekan ministerstvu pidäy raportat rahvahan ies, kus sanellah mennyön vuvven ruavon tuloksis. Ministru Sergei Kisel’ov vastavui karjalazien liittoloin aktivistoinke mennyt nedälil Petroskoil kanzallizien kul’tuuroin keskukses. Hozi aktivistua kerähmöle kerdyi vähättävy, paista puutui piäl kahten čuasun.

 • #6(1396) | OpastusElina Potapova
  Priäžän piiris todevutetah uuttu Kiža perindölöih -projektua, kuduan hantuzis lapset tiijustetah karjalazis perindölöis. Projektah nähte kerdoi sen ohjuaju, Priäžän taidoškolan opastai Julija Tolmačova.

 • #6(1396) | PerehTatjana Tupina
  Karjalaini šananlašku opaštau: liijan liikkuja šuau, enemmän ečittelijä. Tämä rahvahan viisahuš hyvin kuvuau Virolaisien šopusua perehtä Mujejärven pos’olkašta.

 • #6(1396) | KulttuuriMaikki Spitsina
  Tuiskukuun 8. päivänä Karjalan Kanšallisešša musejošša avautu mukava valokuvanäyttely pomorien elämäntavoista.

 • #6(1396) | PolitiikkaOlga Melentjeva
  Viime netälillä Petroskoin kanšalaisaktivistiloilla esitettih uuši tutkimuš,mi on omissettu kantarahvahien oikeukšilla tietojen šuamiseh.

 • #6(1396) | TazavalduOl'ga Dubitskaja
  Mennyt piätteniččän, 16. tuhukuudu, Kanzallizes muzeis sanottih Karjalan tazavallan paras etnokul’tuurine keskus. ECHO-etnokul’tuurizien keskuksien assotsiatsii yhtes Kul’tuuruministerstvan, Kanzallizien kul’tuuroin keskuksen da Kižin muzeinke ollah tämän kilvan alguhpanijoinnu.
Partn`ourat