Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#7 (1397)


 • #7(1397) | Lähtin minä LäkköilähOl'ga Ogneva
  Uut’arvi on kaunehimii karjalazii kylii Anuksen čupul. Kylä on sijoitannuhes samannimizen järven rannal. Uut’arven nimie on opittu sellittiä moneh luaduh, ga lopullistu sellitysty ei ole eigo Uut’arven eläjil, eigo tiedomiehil.

 • #7(1397) | TazavalduNatalja Antonova
  Kyläškolien hiät ollah kiini kogo muan poliitiekas. Ei maksa viärittiä toine tostu, ei pie moittie valehtu opastamistu kylis. Pidäy vai reknata mittuine škola pidäy olla kylän dielos nygözel aijal. Äski sit myö emmo ole dikarit, a olemmo huomizen päivän luadijat, omien suaduloin lapsien tulieh suattajat.

 • #7(1397) | LugemistuElina Potapova
  Suomes on piässyh ilmah komiksoin al’boumu nimel “Metsänpeitto” (“Mečänpeitto”), kuduas kerrotah mečäs da puulois da niilöih kuulujis rahvahan uskomuksis, histouries da nygyaijas. Kniigas on komiksu karjalan kielelgi.

 • #7(1397) | Koštamuš   Natalja Krasavtseva
  Koštamuš on starina taigan kešellä, näin šanotah ihmiset omašta kaupunkista. Nyt Koštamukšella ilmešty oma starinallini šuojelija – Lappi-täti ta hänen apulaini Sampo-poika.

 • #7(1397) | KulttuuriNatto Varpuni
  Mul’tikulttuurini pyhänlašun pruasniekka piettih Petroskoissa Gubernattorin puiston jiäkentällä. Pitoloih otti ošua eri rahvahien yhteiskunnallisie järještöjä, kumpaset esitettih omua kulttuurie lauluineh ta tanššineh šekä onniteltih yleisyö omilla kielillä.

 • #7(1397) | Oma MuaMaikki Remšujeva
  Oma Mua -lehen “Oma Mua” joka kohtah -projekti jatkuu. Tällä kertua lehen toimittajat lähettih Karjalan pohjoseh, Louhen ta Kalevalan piirilöih. Tuiskukuun 17.–18. päivinä Piäjärveššä ta Kalevalašša hyö järješšettih tapuamisie paikalliseläjien kera, kerrottih omašta toiminnašta ta valmissettih vielä monta mukavua.

 • #7(1397) | Tašavalta Tat’t’ana Torvinen
  Karjalan Slavmo-maitokombinatin tuottehet piäštih voittajien listoilla 25. kanšainväliseššä ruokatuottehien ta juomien PRODEKSPO-näyttelyššä, mi piettih Moskovašša.
Partn`ourat