Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Mul’tikulttuurini pyhänlašku omalla kielellä

Ukrainalaisen kulttuurišeuran ansampelin laulajat kasakka Oleg Orlov (vas.) ta ukrainalaini Valentin Reznik tiijetäh äijän lauluja ta starinoja, // Kuva: Kuva otettu vk.com/tgc1ru

Ukrainalaisen šeuran etuštajat kerrottih huumorijuttuja perehšuhtehista ta nakrettih miehien laisutta ta tyhmyttä. Moldavijan kulttuurišeuran etuštajat laulettih oman kanšan lauluja, kumpaset oltih niin “hiilavat”, jotta šuatih innoštumah ta tanššimah kuuntelijie. Näin pruasniekkarahvaš tanššittih karjalaista kruugua moldavijan laulujen ritmissä. 

Petroskoin 2. koulun opaštujat ta opaštajat luvettih runoja karjalakši ta šuomekši šekä näytettih kisa, kumpasen avulla voit opaštuo muutoma karjalankielini šana – piä, olkapiät, polvet, varpahat – ta šamalla ni liikkuo vähäsen pakkasella.

Karjalan Rahvahan Liiton aktivistit luvettih karjalakši ta venäjäkši karjalaisien pyhänlašun primiettoja Pyhät da arret -kirjašta ta arvautettih karjalaisie arvautukšie.

– Konša on šopiva pruasniekka, nin aina arvautamma karjalaisie arvautukšie, niistä tykätäh lapšet ta aikuhisetki, KRL:n johtaja Natalja Vorobei šano, – arvautukšissa on rahvahan viisahutta ta omaperäisyttä. Ne yhtä hyvin kerrotah rahvahašta kuin ni tietomiehien tutkimukšet. Tällä kertua myö valiččima talviteemah kuulujie arvautukšie, jotta vaikkapa muutoma vaštauš olis meilä šilmien ieššä. Myö varasima, jotta arvautukšet ollah vaikiet kaupunkin eläjillä. Esimerkiksi, “Jänis juoksi jiätä myöten, pirpetti pihoja myöten, pisti piäh pinon rakoh.” Arvakkua, mi tämä on? Yleisö hyvälllä mielin arvattih kaikki ne arvautukšet ta šuatih KRL:lta pienet lahjat – heijaštimet.

Pruasniekan aikana ”Hyväntahtosešša kahvilašša” kostitettih lettuloiilla ta čäijyllä ta kerättih rahalahjua Suoja-pos’olkan vähävarasien perehien lapšien kannattamiseh. Nuijakaupašša myötih ainutluatuista suveniirilautaista, kumpasen kuvakši on pantu enšimmäisen naisavarušlentäjän Valentina Tereškovan kuva ta hänen allakirjutuš. Nuijakaupašta šuatut rahat on annettu hyvänluajintašiätijöh, kumpani kannattau lapšie.

Pruasniekan järještäjinä ollah Petroskoin hallinto ta Dobrocentr 10-volont’orijärještö.  Muamon kieli -aktijon rajoissa volont’orit kuvattih kanšallisjärještöjen etuštajie ta valmissetah Talvisie elämykšie muamonkielellä -nimistä elokuvua.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat