Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tutuštukkua Lappi-tätih

Talvilomalla Koštamukšešša oli järješšetty Ativoissa Lappi-täjin luona -ohjelma. Kuvašša Lappi (Marina Šaškova) vuottau vierahie ropivon luona. // Kuva: Kuva: M. Šaškovan kuva-arhiivašta

Ken vielä ei ole tuttavuštun täh mukavah vierahanvaraseh Tätih, juoškua ruttoseh Koštamukšen keškuškirjaštoh. Ta šiinä neuvošša ei ole mitänä kummallista, vet juuri Koštamukšen kirjaštošša Lappi-täti oli kekšitty, piiruššettu ta še alko elyä omua iččenäistä elämyäh.

Täštä hahmošta on äšen Tutuštukkua Lappi-tätih -kirjani kirjutettu. Ta ei tavallini, kun erinomani. Esimerkiksi, yhellä šivulla vorssa Lappi kostittau ativoja piirailla, a toisella on šama Täti, ka še ei värjätty. Jokahisella on mahollisuš toistua värissä hänen šoma puku tahi kekšie oma väriyhisselmä.

Kirjaštonruataja Nadežda Alimpijeva kerto, jotta taikurin Lappi-täjin hahmon oli kekšin koštamukšelaini animattori Marina Šaškova jo melkein kymmenen vuotta takaperin, konša ruato Kulttuuri-musejokeškukšešša. Lappi-täti heti miellytti kaikkie.

– Konša mie kekšin šen kuvua, niin otin pohjakši muinaissaamelaisie perintehie ta kulttuurie. Vet ennein saamelaiset elettih näillä šeuvuilla, kerto Marina Šaškova. – Lapin kirkaš tulini puku on valkien lumisen talven vaštakohtana.

Konša Lappi-täti ta hänen apulaini el’fi Sampo-poika ašettauvuttih elämäh Koštamukšen keškuškirjaštošša, niin lapšien ta aikuhisien himotti šuaha tietyä niistä enemmän. Šentäh kirjaštonruatajat piätettih tutkie niitä starinallisie henkilöjä. Pikkuhil’l’ua Lapin henkilökuva tuli aina mukavammakši. Ruatoh ošallistu kirjašton koko kollektiivi johtajan Julija Novikin ta varajohtajan Natalja Borisenkon kera. Kirjaštonruataja Natalja Volkova piirušti Lappi-täjin ta hänen apulaisen Sampo-pojan. Nämä kirkkahat piiruššukšet painettih kirjaseh folklorišankariloista. Taiteilija ei ainuoštah ”šuoritti” Lapin kauneheh pukuh, ka vielä i tarkkah tutki saamelaisien ta lappalaisien perintehellistä pukuo, šen kuvijoja, ornamenttija ta korissukšie.

Niin ni ilmešty Lappi-täti lukijien šilmien eteh. Hänellä oli kekšitty kaunis legenda, mi niise painettih Tutuštukkua Lappi-tätih -kirjasen šivuilla. Nyt Lappi-täti (Marina Šaškova) aktiivisešti yhtyy kaupunkin ta erittäin kirjašton joka pruasniekkah. Esimerkiksi, talvikuušša, Uuvven vuuvven uattona hiän otti ošua Ajan pyörä -juhlah, a kešällä Kanšallisien kulttuurien festivalih.

Nyt ei ole tärkietä, oliko tämä šankari kekšitty, vain toveštah ilmešty muanalasešta čuarilašta. Tärkietä on še, jotta nyt ilman ahkerua Lappi-tätie on vaikieta kuvittua Koštamukšen kulttuuri- šekä liikehelämyä. Še oikein miellytti Karjalan pohjosen kaupunkin eläjie.

Vuosi takaperin Koštamukšen halličukšen ruataja Galina Potapova ehotti luatie Lappi-täjin kaupunkin starinallisekši šankariksi. Vet nyt monilla kaupunkiloilla, mit kehitetäh turistibisnessie, on oma brendi, ta rikeneh še on starinallini tahi folklorihenkilö. Voit olla, jotta tulovaisuošša Lappi-täti ta Sampo-poika tullah ei vain Koštamukšen, ka i koko Karjalan nimikortiksi.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat