Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Uut’arven arbaitukset

Kyläläzet sanotah, buito Uut’arven kylä vois olla yhty igiä časounanke. Yhtelläh Pyhän Jyrrin časounu on nuorembi kyliä. Se nostettih 1800-vuozien toizel puoliškol. Časounu on pandu vardoittavien puuarhitektuuran mustomerkilöin luvetteloh.

Uut’arveh tulduu täyttäy hengen kylän čomuttu. Näbiet koit seizotah očin Uut’arven järveh päi. Enimis elos kiehuu vaiku kezäl, konzu muamoloin da tuattoloin kodiloih tullah lapset da bunukat. Alalleh kyläs eläy vaiku 19 hengie. Talvel päčči lämbiey vai kuvves talois. Uut’arveläzet pietäh omua hieruu puhtahannu. Čopakot rahvas čodritah omii pihoi dai kylän kujoloi.

Penziele piästyy koditapoksele muutui Tamara Vlasova. Inehmine ijän on ruadanuh raudutiel. Nygöi eläy Uut’arves ymbäri vuvven. Hänen ennevahnalline puuleikkavuksin čomendettu kodi on kaikis kaunehin Uut’arves.

– Enne Uut’arves oli škola, nelli kluassua. Sadu oli, käydih, medpunktu. Bibliotiekku, kluubu oli, täs vot seizoi. Dai kinuo ozutettih meile joga päiviä. Äijy midä täs oli, meile oli oma neče sovhozan briguadu. Ruattih täs. A nygöi, nygöi nimidä. Fermer on… kartohkua istuttau, žiivattua pidäy… Yhtes poijanke, sanelou nygösty elostu Tamara Vlasova.

– Mindäh Uut’arvi on Uut’arvi? kyzyn Tamaral.

– En tiijä. No kuulin, konzuto sanottih Uut’arvekse mikse, a daže en ni musta. En musta, mikse sanottih Uut’arvekse. Ylen äijäl himoittas tiijustua, mindäh Uut’arvi on Uut’arvi.

Omah luaduh oppi sellittiä nimen Viktor Bogdanov:

– Uut’arvi – uuzi hierun nimi. Enne oli pajoine – utkaine uidau, sotkaine soudau. Sežo pädöy Uut’arveh. A ei ole tietois.

Kotkatjärven Uut’arvi ei ole ainavo tämänmoine paikannimi Karjalas. Mägriän kylän lähäl on pikkaraine lambine Uut’arvi da ei muga loitton siepäi, Lodeinoin Konnun kylän rinnal on pieni Uut’arvi-nimine järvi. Ga kaimakset ei auteta sellittiä Kotkatjärven Uut’arven nimie. Kai kolme järvie ollah ihan erilazet. Mibo vois olla Uut’arvi? Mis karjalazes sanas voinnus roita tämä nimi? kyzyn nimistöntutkijal, filolougientiijon doktoral Irma Mullozel...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat