Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#8 (1398)


 • #8(1398) | MatkustamineOl'ga Smotrova
  Tuhukuun keskivälil “Periodikan” ruadajat oldih käymäs Louhen piirin Piäjärven kyläs da Kalevalan piirin Kalevalas. Matkan tarkoituksennu oli vastavuo Oma Mua-, Karjalan Sanomat-, Kipinä-lehtien lugijoinke da sanelta toizilegi meijän ruadoh nähte. Ga paiči virrallistu programmua meil oli kul’tuuroprogrammugi.

 • #8(1398) | Kylän elostu   L'udmila Anisimova
  Ihan roindupäiväs, jo 66 vuottu minä elän omas hierus. Min omua iččie mustan, aiven pajatin.

 • #8(1398) | YhteiskunduValentina Mironova
  Ennevahnas rahvas pruazniekoin aigua käydih toine toizelluo gostih, sie syödih-juodih, paistih sidä-tädä keskenäh, pajuo pajatettih, tansittih. Muga rodih nygöigi, 21. tuhukuudu, konzu piettih Kanzoinvälisty muamankielen päiviä. Priäžän piirin karjalazet kiirehtettih Priäžäh bes’odale.

 • #8(1398) | Opastus
  Petroskoin valdivonyliopiston tyves ruadau Avvonaine yliopisto -projektu. Tämä projektu algai oman ruavon tuhukuus 2010. Kursiloih da luvendoloih kävväh eri-igähizet rahvas – školaniekat da yliopastujat, ruavahat da eläkkehel olijat. Kaikkiedah Avvonazes yliopistos on piäl 20 eriluadustu kursua, kuduah kävyy enämbi tuhattu hengie. Tämä on jo 17. opastussemestru.

 • #8(1398) | TeatteriUljana Tikkanen
  Kalevalan Rodničok-teatteri on täyttän 25 vuotta ta šen ošanottajat tiijetäh miten tuuvva näitä tuntehie kaččojilla, jotta še uškois artistoih ta kukloih.

 • #8(1398) | KulttuuriMaikki Spitsina
  Tänäpiänä, 28. tuiskukuuta, šuomelais-ugrilaini muajilma juhliu “Kalevalan” päivyä. Tunnettu eepossa on kiännetty yli kuuvvellakymmenellä kielellä.

 • #8(1398) | PeriodikaNatto Varpuni
  Karjalan tašavallan vanhimpie julkaisuja, Venäjän ainut šuomenkielini aikakaušlehti “Carelia” täyttäy 90 vuotta kevätkuušša.

 • #8(1398) | Tašavalta Marija Kirillova
  Tuiskukuun 24. päivänä Belomorskissa piettih enšimmäini Talvikalaššukšen festivali. Še oli omissettu Kala-Oleksein päivällä, kumpaista rahvahan kalenterin mukah juhlitah 25. tuiskukuuta. Festivalin tarkotukšena on talvikalaššukšen aktualisointi, pomorien perintehellisien tienestien popularisointi šekä turistien kiinnoštamini Vienan Karjalah.
Partn`ourat