Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kala-Oleksei -festivali Karjalan brendiksi

1. Belomorskissa juhla alko Hillokentällä šuurella konsertilla, mih ošallissuttih paikalliset kollektiivit šekä vierahat Petroskoista. // Kuva: Kuva otettu vk.com/belomorsk_new

Tuiskukuun 24. päivänä Kala-Oleksei-juhlua enšimmäistä kertua vietettih Karjalašša heti kahella kentällä. Belomorskissa piettih Talvikalaššukšen festivali, mi keräsi noin 70 ošallistujua, kalaštamisen harraštajua. A Petroskoissa Lotos Plaza -kauppakeškukšen luona keräyvyttih ihmiset, ket tykätäh šyyvvä kalua.

Karjalan piäkaupunkissa avatut kaupparivit tarittih petroskoilaisilla paikallisien tuottajien herkkuja. Lähellä toimi kenttäkeittijö, missä keitettih uuhhua Vienanmeren kalalajiloista ta kostitettih kuumalla kalakeitolla kaikkie halukkahie.

Kuni kalamiehet Belomorskissa kilpailtih parahan talvikalaštajan arvošta, Petroskoissa piettih kilpailuja ta perehkisoja, lavalla esiinnyttih luovat kollektiivit.

Karjalan piämieš Artur Parfenčikov onnitteli keräytynehie pruasniekalla ta korošti, jotta Karjalan pitäy myöššyttyä meren kala-alovehen mainehen.

– Meilä on monta hyvyä järvie, ka ei pie unohtua, jotta Karjalalla on vielä yksi brendi. Še on aloveh, kumpasen rantoja huuhtelou puhtahin ta kaunehin pohjoismeri – Vienanmeri. Še on meijän rikkahuš, on varma Parfenčikov.

Viime netälin alušša tuli viesti, jotta Kontupohjašša ruvetah rakentamah heti kakši kala-jaloššušlaitošta, vielä muutoma laitoš avatah iče Belomorskissa.

Karjalan piämieš toivo, jotta vuosi vuuvvelta Kala-Oleksei-juhlan kaupparivien lajitelma lisäytyy, a iče festivali tulou šuositukši brendiksi kuin tašavallan eläjien, niin ni ulkomualaisien turistien kešen.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat