Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Jo mie luajin uuvven šammon

Ol’ga Fominan (toini oikielta) Lena-punukka šano ämmöllä, jotta tietäy Kalevalan ta rupieu peluamah hänen kera. Pelin jälkeh Ol’ga tunnušti, jotta tyttö tietäy kuta-mitä ta hyvin autti heijän joukkuo. // Kuva: Natto Varpuni

Innokkahie oli nellä joukkuo – Šuomelais-ugirilaisen koulun opaštujat opaštajan Jelena Pankratjevan kera, livvin murtehen opaštujat opaštajan Svetlana Kondratjevan kera, vienan murtehen opaštujat ta Kajahus-folklorijoukko. Joukkojen piti vuorotellen heittyä kuutijuo, min avulla valittih kyšymykšie, miettie vaštaušta minuutin ajan ta šiitä vaššata. 

– Peli šynty aivan šuutkašta, Parallelit-nuorisojärještön johtaja Irina Rinkevič šano, – omašša järještöššä myö šilloin pakasima Kalevalašta äijän, toičči ni vaštasima toini toisella kalevalamittasilla virkkehillä. Kerran huomasima, jotta monet Kalevalan virkkehet muissutetah Vkontakte-sosialiverkon statussija.  Näin ni šynty ideja šuaha käyttöh Kalevala-aiheini kilpailupeli, mi olis rinnakkaisilmijönä sosialiverkolla.

Pelissä on kuuši nominatijuo – “Kaverit”, “Tarkkualijat”, “Valokuvat”, “Statussit”, “Viestit” ta “Komennot”. Vaštuaja šuau oikiešta vaštaukšešta šyväin-muotosen lapun – “tykkäykšen”. Kellä niitä tykkäykšie tulou enemmän pelin lopušša, še joukko ni voittau.

– Peli on venäjän kielellä, še pohjautuu Leonid Bel’skin kiännökšeh, Rinkevic jatko, – myö valiččima tämän kiännöšversijon yheššä järještön jäšenien ta Kalevala-asientuntijien kera. Tämä kiännöš ei ole paraš parahimmista. Šiinä on äijän epäšelvyä, mitä pitäy šelittyä nuorisolla. Ka täššä kiännökšeššä on šäilyn runojen magija, mitä valitettavašti ei tunnu Kiurun ta Mišinin kiännökšeššä.

Pelih otettih ošua aikuhiset ta lapšet. Kajahuš-joukon nuorin kantelehen šoittaja Al’ona Barantseva vaštasi ylen tarkkah ta šeikkaperäsešti ta vieläi taričči kakši vaštaušta šamah kyšymykšeh. Liivvin murtehen opaštujien joukko piäsi peluamah aivan šattumalta – opaštujat tultih tavallisella karjalan kielen tuntilla, ka konša hyö nähtih, jotta nuapurišalissa on niin mukava tapahtuma, niin liityttih pelih. Hyvä, jotta opaštaja Svetlana Kondratjeva ei ollun vaštah tätä.

Pelin sutjat ei oltu liijan ankarat. Hyö työnnettih vaštuajie oikieh šuuntah tai neuvottih oikien vaštaukšen kahešta taritušta. Pelin voittajakši tuli karjalan kielen kurššien vienan murtehen opaštujajoukko.

– En ole vielä konšana pelannun pelie, kumpani olis luajittu kirjan mukah, vienan murtehen opaštuja Ol’ga Fomina kerto mieleh. – Meijän opaštaja Jevgeni Karakin kerto min tyyppisie kyšymykšie tulou. Oli oikein mukava, jotta še on sosialiverkon muotosena. Ičeki kortit ollah kaunehie, kyšymykšet ollah hyvie. Mie valmistauvuin pelih, luvin Kalevalua. Kyllä, olen hyvällä mielin, jotta meijän joukko voitti. Kaikki olemma moločat!

Voittajat šuatih lahjakši kupit, min kuvakši on otettu petroskoilaisen taiteilijan Vladimir Fominin Sampo-mylly. Kupin toisella puolella on Ilmarisen šanat Šammon luatimisešta šiinä versijona, mimmosena Arhippa Perttunen kerto ne Lönnrotilla v. 1834.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat