Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

2019

  • Ruado hyväkse mielekse

   Ei yhtel leiväl eläy ristikanzu. Ku tundie omua iččie ozakkahannu, pidäy, ku oza olis sydämes.

  • Salminiškas Ala-Salmih

   Mi linduu, se pajuo, mi kohtua, se nimie. Täl kerdua lopemmo Šotd’ärven kierroksen da tiijustammo, mi on Salminiškan da Ala-Salmen kylien nimien tagan.

  • Piduo Kandurahvahien kielien vuvvekse

   Vuozi 2019 on ilmoitettu muailmas Kandurahvahien kielien kanzoinvälizekse vuvvekse.

  • Ondrusovo elavuu

   Unohtettu Andrusovo – Nikolajevskii miehien manasteri nostettih XVI-luvun allus Luadogan järven päivännouzupuolen rannikole.

  • Elaigu muutui yhtes päiväs

   Karjalazeh Zankilan kyläh rodivunnuh L’udmila Vladimirova eläy pitkiä, iluo da igävytty täytty elaigua. Nygöi naine eläy Petroskois, hänel on täydynyh 81 vuottu. Ei ammui L’udmila Aleksandrovna rubei kirjuttamah oman perehen histouriedu.

  • Karjalankielizet uudizet ollah avvoi muailmale

   Turu-turu-tuššii -kino on internetas lahjannu kaikile karjalazile.

Partn`ourat