Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

2019

  • Oroi-buaban mustokse

   Valentina F’odorovna Poluhina, kudai kezäl täyttäy 80 vuottu, hyväl sanal mustelou omua buabua Fevronija Iljinična Mättösty da oman perehen elaigua.

  • Orboikse tulluh randu

   Karjalan kanzallizeh kirjastoh 7. tuhukuudu avattih Orboikse tulluh randu -ozuttelu, kudai omistettih Uspen’n’an kirikön mustole.

  • Šiušta voit tulla ihmishenken pelaštaja

   Kantašolujen luovuttajien aktijo piettih Petroskoin Invitro-laboratorijašša 7. tuiskukuuta. Aktijoh yhyttih kaupunkin lehtimiehet ta kaikki halukkahat.

  • Kalevalan šivuja Tietoakatemijašša

   Venäjän tietopäivänä, 8. tuiskukuuta, Tietoakatemijašša piettih Kalevalan 170-vuotisjuhlakši -näyttely. Toimenpivon valmistajina oltih Tietoakatemijan arhiivan ruatajat.

  • Avuššušta valtijolta

   Karjalan kanšallisilla kanšalaisjärještöillä on hyvie mahollisukšie šuaha valtijollista tukie projektitoimintah.

  • Vieljärven kielipeziä tahtottas auttua

   Karjalan tazavallan kanzallizen da alovehellizen poliitiekan ministerstvah on azuttu ruadojoukko, kudai algai kaččuo, kui vois auttua Vieljärven kylän kielipeziä.

  • Valliče kirjutes da luaji fotokuvii

   Nevond-liiton Rada melel, ei kelel -projektu on voittanuh Sana 2019 -mini-grantoin kilvas.

  • Lukomista eri makuh

   Kanšainvälisenä muamonkielien päivänä KniiguMelliččä-pivošša kerrottih vuuvven 2018 kirjauutukšista.

  • Myö olemma yheššä!

   Kanšainvälisenä muamonkielien päivänä Petroskoin valtijonyliopistošša piettih Kielijarmankka.

  • Mitä kuuluu Viena-šeuralla?

   Karjalaisen kulttuurin Viena-šeura jo monta vuotta on toimin karjalan kielen ta kulttuurin šäilyttämisalalla Koštamukšešša.

  • Mečäl on korvat, viel on silmät

   “Oma Mua” panou rattahile Mečäl on korvat, viel on silmät -rubriekan. Karjalazet ilmazen ijän uskottih haldieloih da ižändih-emändih, kuduat rahvahan mugah eletäh joga kohtas: kois da pihas, kyläs da sit ymbäri, vies da mečäs. Toinah jogahine on kuulluh niis konzutahto hos yhten kerran.

  • Sampon vuori rodih hyllätykse

   Kohdupohjan piiris, nelläskymmenes kilometris Petroskoispäi on moine turizmukohtu – Sampon vuori. Sil kohtal vuvvennu 1959 kuvattih Sampo-fil’mu-suarnu Kalevala-eeposan mugah. Fil’man hyvyös vuori saigi Sampo-nimen. Vikse ei petties juuri tämä kohtu vallittih fil’man kuvuamizekse: kivivuori on sijoitannuhes kahten järven – Ukšjärven da Kendärven – välih.

  • “Kalevalan” päivinny

   “Kalevalan” vuozi kerras tembai omah pyörindäh. Vikse kerävyi mieldy, kuvua, sanelemistu sih vahnah da tärgieh kniigah nähte. Kui “Kalevalan” päiviä piettih Anuksen kirjastos

  • Kalaštajan onni muhi Kuitin jiällä

   Kevätkuun alušša Vuokkiniemeššä piettih II talvikalaššukšen Kuitin kala -kilpailu.

  • Etnokeškukšien työ jatkuu

   Kevätkuun 1. päivänä ilmotettih ECHO-liiton järještämän IV Karjalan paraš etnokulttuurikeškuš 2018 -kilpailun voittajat.

Partn`ourat