Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

2019

  • Oroi-buaban mustokse

   Valentina F’odorovna Poluhina, kudai kezäl täyttäy 80 vuottu, hyväl sanal mustelou omua buabua Fevronija Iljinična Mättösty da oman perehen elaigua.

  • Orboikse tulluh randu

   Karjalan kanzallizeh kirjastoh 7. tuhukuudu avattih Orboikse tulluh randu -ozuttelu, kudai omistettih Uspen’n’an kirikön mustole.

  • Šiušta voit tulla ihmishenken pelaštaja

   Kantašolujen luovuttajien aktijo piettih Petroskoin Invitro-laboratorijašša 7. tuiskukuuta. Aktijoh yhyttih kaupunkin lehtimiehet ta kaikki halukkahat.

  • Kalevalan šivuja Tietoakatemijašša

   Venäjän tietopäivänä, 8. tuiskukuuta, Tietoakatemijašša piettih Kalevalan 170-vuotisjuhlakši -näyttely. Toimenpivon valmistajina oltih Tietoakatemijan arhiivan ruatajat.

  • Avuššušta valtijolta

   Karjalan kanšallisilla kanšalaisjärještöillä on hyvie mahollisukšie šuaha valtijollista tukie projektitoimintah.

Partn`ourat