Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

2019

  • Vahnu fotokuva

   Porajärven kaheksankluasan školan fotoal’bouman sivuloi livailtes huomain yhten kuvan. Kuvas oldih Tatjana Nikolajevna Mareš da Vera Vasiljevna Zigangirova, heis ymbäri seizottih lapset pionierugalstukois.

  • Palamatoi portriettu

   Minä opastuin Anuksen piirin Sändämän kylän školas. Joga vuottu Voitonpäiviä vaste školah kučuttih Suuren Ižänmuallizen voinal käynnyzii kylän eläjii, silloi heidy vie ei sanottu veteruanoikse. Kyläs mostu rahvastu oli äijy. Hyö kerrottih meile, kui vojuittih, kus da kui vastattih kodvan vuotettavua Voitonpäiviä.

  • Hyväh sanah leppygi lämbyy

   Oraskuun 7. päivänny Ven’al pietäh ruadivoyhtevyön alal ruadajien päiviä.

  • Karjalaista musiikkie rajan kahelta puolelta

   Mukava Pajot-musiikkijuhla pietäh oraškuun 10.–11. päivinä Šuomen Kontiolahella. Tapahtumah otetah ošua Suistamon šähkö-, Huojuva lato-, Suden aika- šekä Santtu Karhu ta Talvisovat -lauluryhmät.

  • Monta murrehta – yksi kieli

   Карельский язык в грамматиках (Karjalan kieli kieloppiloissa) -nimisen kirjan esittely piettih 24. šulakuuta Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien resurssimediakeškukšešša.

  • Alavozes mustoitettih, kui svuad’boi piettih

   Alavoizen taigin -teatru pidi Ku-ku -spektaklin enzi-illan Alavozen kyläs.

  • Tulgua Kindahah kuundelemah zuakkunoi

   Kindahat-projektu pandih rattahile mennyt vuon kezäl. Silloi kaksi Priäžäs eläjiä nastu – Svetlana Hrebtova da Julija Tolmačova – piätettih, ku pidäy pidiä ekskursieloi Kindahan kyliä myöte.

  • Opastuskniigua liženöy

   Tänävuon nägi päivänvalgien uuzi karjalan kielen livvin murdehen opastuskniigu kuvvendeh kluassah niškoi.

  • Oli muamolla šeiččemen poikua…

   Yllättävä enši-ilta vuotti kalevalalaisie Voitonpäivän uattona. Kalevalan kanšanlaulun yhtyvehen ošallistujat kerrottih kaččojilla liikuttava tarina kyläläiseštä naisešta, kumpani mänetti šovašša kaikki omat šeiččemen poikua.

  • Starinat teknologijan linssin läpi

   Nykyaikaset teknologijat konšana ei lopeteta omua progressie. Joka vuosi tietomiehet avatah aina vain uušie mahollisukšie erilaisien projektien toteuttamista varoin.

  • Suomelas-ugrilaine urhomies kielien avukse

   Piiteris 20.-21. sulakuudu piettih Suomelas-ugrilazet kieli- da kul’tuuruprojektat -seminuaru. Pidoh yhtyi suomelas-ugrilastu aktivistua Ven’an eri čuppulois, Suomes da Estouniespäi.

  • Täl kohtua oldih voinan dorogat

   Alavozen kyläs Voitonpäivänny da sidä vaste piettih äijy kunnivo- da mustopiduo.

  • “Kalevalua” pidäy eččie mečäs

   Petroskoih oraskuun 16. päivänny avattih Karjalan kuulužan taidoilijan Vladimir Lukkozen da nuoren Piiteris eläjän taidoilijan Tatjana Vihrovan ozuttelu.

  • Anuksen lohko kuvis

   Petroskois Vihod-mediakeskukseh 16. oraskuudu avattih anukselazien taidoilijoin ozuttelu “Anuksen ymbäristökuva: mualuamistaido, taidogruafikku”.

  • Kieliaktivizmu sieglou uuzii projektoi da meinehii

   SANA 2019 -vuodehine suomelas-ugrilaine projektu loppevui uuzil kieliprojektoil. Pohjaismualoin ministrunevvoston kannatetun projektan tarkoitus on olluh andua allun uuzile meinehile da luadie kieliaktivistoin verko. Matkustandu rahvahien eländykohtii myöte da tuttavundu heijän elaigah myös koidui sih dieloh.

  • Eläjes on äijy kiänälmysty, konzu mittumuagi

   Jogahizel ristikanzal on oma oza. Erähän ristikanzan oza on buite hil’l’u da rauhaine jogi, kudai verduau tazanguo myö, toizen ristikanzan oza on buite vuolažu virdu, kudai matkuau mägilöi myö. Nuožarves järvirannal, pienes vahnas talois eläy Antonina Jegorovna Osipova. Oraskuun 30. päivänny 2019 hänele täydyy 85 vuottu.

  • Tulgua Alavozeh Kylien ozat -pidoh

   Karjalan Rahvahan Liiton Alavozen alaozasto kuččuu kaikkii Kylien ozat -festivualih 23. kezäkuudu.

  • Yhty Vladimir Brendojevan nimizeh festivualih

   Syvyskuun 6. päivänny Anuksenlinnas pietäh perindölline Vladimir Brendijevan nimine festivuali.

  • Kadrielii, svuad’bua da eloksen kuvii

   Priäžäs da Petroskois piettih jo toine Taidosuari -karjalazien, vepsäläzien da suomelazien ei-ammatillizien teatroin festivuali. Kahten päivän aloh teatrujoukot Karjalan tazavallan eri piirilöispäi ozutettih spektakliloi karjalan kielel.

  • Voijärvi on miun kipu ta muisto

   Meijän kylän pitkä istorija loppu yhtenä päivänä. Mie olin ylen nuori, konša meljän šuuri kylä oli hylätty. Šentäh mie pakajan karjalakši vähän. Ken nyt rupieu pakajamah miun kera karjalan kielеllä?

Partn`ourat