Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Asie šielun hyväkši

“Kalevalatalo” jo nellättä kertua voitti sosialiprojektien kilpailušša. Projektien rajoissa ikäihmisien kera pietäh eri muasteri-oppija. // Kuva: Ol’ga Berezn’ak

Asie šielun hyväkši -projektin rajoissa etnokulttuurikeškukšen ruatajat meinatah järještyä kakši ryhmyä. Enšimmäini rupieu luatimah esinehie foamiranista: kukkavihkoja ta erilaisie piäkoriššukšie. Toini ryhmä rupieu muovuamah polimerišavešta lehtijä ta marjoja, kumpaset kašvetah Karjalašša: hilluo, mussikkua, manšikkua, puolukkua. Valmehilla marjoilla projektin ošanottajat korissetah kuppija, čäijylusikkoja, luajitah käsi- ta kaklakoriššukšie. 

Projektin rajoissa “Kalevalatalon” spesialistit enšin kerrotah näistä nykyaikasista ainehista ta šiitä opaššetah ikäihmisie ta heijän heimolaisie luatimah kaunehie ainutluatusie esinehie omin käsin.

− Enši kačahukšešta tuntuu, jotta näitä kaunehie korissukšie, kuppija, marjoja on hyvin vaikieta luatie. No še ei ole niin. Šilmät varatah, a kiät luajitah, näin šanou venäläini šananlašku. Šen lisäkši, muovuanta kehittäy älyö ta luovua mielikuvitušta. Šie voit muovata niin, kuin iče tahot ta kekšit! A mitein luatie niin, jotta kukat ta marjat näytettäis tavallisilta, täštä myö kerrommaki harjotukšissa ta näytämmä esimerkillä! Ruato ryhmäššä lujentau perehtä ta lahjottau kaikilla ošanottajilla parahie tuntehie, hyvyä mielialua. Kaikki käsityöt, kumpaset ihmiset luajitah, hyö voijah ottua ičellä, kertou etnokulttuurikeškukšen ruataja Ol’ga Berezn’ak.

− Myö kučumma ikäihmisie, heijän lapšie ta punukkoja meijän mukavah Asie šielun hyväkši -projektih. Še keštäy nellä kuukautta. Harjotteluja alotamma heinäkuun lopušša. Lisyä tietuo projektista etnokeškukšen ruatajat kerrotah lehtien šivuilla ta vk.com/id154043584-šivulla, šanou “Kalevalatalon” johtaja Nadežda Vasiljeva.

Asie šielun hyväkši -projektin lopetettuo šen ošanottajat voijah luatie koissa kukkavihkoja, marjoja, koriššukšie ta tuuvva niitä myötäväkši Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen suveniirikauppah. A projektin parahie käsitöitä esitetäh väliaikasešša näyttelyššä Mobergin talošša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat