Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kunnivoittu verenandai

Valentina Fatejeva tahtos andua verdy nygöigi, ga tiel ollah igä da huono tevehys. Kuvas Valentina Fatejeva Kristina-vunukan kel.

Nuožarvel eläy naine, kuduadu voibi sanuo urhonaizekse. Häi on Valentina Jakovlevna Fatejeva. Nuožarveläzet kunnivoijah Valentina Jakovlevnua, häi on hyväsydämelline ristikanzu. Hänel on kaheksa pravobunukkua da yheksätostu bunukkua (kudualoin joukos on yheksä ottobunukkua) da äijy omahistu. Igäh da pahah tervehyöh huolimattah naine on ainos valmis tulla abuh: häi syöttäy, lämmittäy hädävynnytty ristikanzua, sanou hänele midägi hyviä. Eläkkehel olii 83-vuodine naine äijy vuottu andoi omua verdy. Valentina Ivanovnal on O (l) Rh+ -verenjoukko, kudai pädöy kaikile ristikanzoile.

Enzimäzen kerran Valentina andoi verdy vuvvennu 1969. Silloi naine eli Matrosan kyläs, hänel oli kolmekymmendy vuottu igiä:

– Liäkärit kučuttih rahvastu andamah verdy. Tahtojua kerdyi läs kymmendy ristikanzua, enimät oldih mužikat. Mašinal meidy viettih Priäžäh. Verenotandan laitos oli sijoitannuhes kylän keskuččah. Liäkäripertih tulduu minä pöllästyin, piä rubei pyörimäh. Yhtelläh minä alevuin, sih, midä ruadoi liäkäri, minä en kaččonuh. Silloi minä annoin kaksisadua grammua verdy. Verenandajile annettih šokoluadua da kaksi huogavuspäiviä...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat