Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Wiki-Karelia-projekti kehittyy

Valkie Vuara -kylä ta Kazanin Jumalanmuamon ikonin kirikkö. // Kuva: wiki-karelia.ru

Wiki-Karelia-projektie toteutetah tašavallašša jo toista vuotta. Saitilla ilmeštyy uušie rubrikkija. Aktiiviset ošallistujat šuahah palkintoja ta lahjoja.

Wiki-Karelia-portalin toimituš kuččuu uušie kirjuttajie, ket tahotah kertuo tašavallan vähän tutkituista paikoista. Rekisteröityö Karjalan Wikipedijan wiki-karelia.ru -saitilla voipi sosialiverkkojen kautti. Artikkelien kirjuttamisen šiännöt ei olla vaikiet, vakuutetah järještäjät.

Nyt saitilla, mi toimiu jo kakši vuotta, on julkaistu 269 artikkelie. Uušie tekstijä aina lisäytyy.

Karjalan Wikipedijan tarkotukšena on ihmisien tuttavuštamini alovehen pohattah istorijah ta kulttuurih šekä ainutluatuseh luontoh. Še on avonaini tietošanakirja, kunne jokahini voit lisätä omie valokuvie ta artikkelija.

Portali toimiu Kanšallisien kulttuurien keškukšen ta KT:n kanšallisen ta alovehellisen politiikan tuvella. Karjalan piämieš Artur Parfenčikov kannatti portalin peruštamisen idejan. Šopiva interfeisi ta rekisteröinnän helppo sistemi joka päivä kiinnoššetah uušie lukijie ta kirjuttajie. Ajan mittah aktiivisimmat kirjuttajat voijah tulla saitin moderattoriksi ta auttua toimitukšen ruatajie tekstien tarkaštamisešša.

Wiki-Karelia-portalilla ušeičči pietäh eri kilpailuja. Niijen ošanottajat šuahah kallehie lahjoja. Niin, viime vuotena voittajat šuatih smartfonija ta fitnessi-rannehrenkkahie.

Tänä vuotena lahjojen kauven avasi kilpailu, mih otettih vaštah esseita Karjalan luonnošta ta istorijašta. Voittaja Svetlana Kartilainen šuoritti matan Luatokalla, šiih paikkah, missä uppo Nikolai Rerih -laiva. Šielä Svetlana tuttavuštu kokenehien čukeltajien kera ta šai muistolahjoja Karjalan piämieheltä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat