Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Piduo Kandurahvahien kielien vuvvekse

Vuozi 2019 on ilmoitettu muailmas Kandurahvahien kielien kanzoinvälizekse vuvvekse.

Vuozi 2019 on ilmoitettu muailmas Kandurahvahien kielien kanzoinvälizekse vuvvekse. Karjalan piämies Artur Parfenčikov on ualekirjutannuh käskyn, kudaman mugah Karjalan tazavallas levitetäh karjalan, vepsän da suomen kielen käyttämisty. Kielien vuvven kunnivokse järjestetäh äijy eriluadustu piduo. Tiettäväine, suuriman vuitin niilöis järjestetäh Karjalan Kanzallizen da alovehellizen poliitiekan ministerstvu da Karjalan opastusministerstvu yhteiskunnallizien liittoloin kannatuksel.

 

Pidoloin joukos ollah:

Tuhukuu:

– Vuvvennu 2018 ilmoih piästettylöin “Periodikan”  kniigoin prezentatsii;

– Piduo Kanzoinvälizekse “Kalevalan” päiväkse;

– Online-kilbu karjalan, vepsän da suomen kielen tiedäjien keskes. Kilbu on omistettu Kanzoinvälizekse Muamankielen päiväkse;

 

Sulakuu:

– Sanelu karjalan da vepsän kielel;

– Tazavallan olimpiuadu karjalan, vepsän da suomen kielen tiedäjien keskes;

 

Sulakuu da oraskuu:

– Vuvven kazvattai -kilbu päivykodiloin kazvattajih niškoi, kudamat harjaitetah lapsii karjalan, vepsän libo suomen kieleh;

 

Sulakuu – syvyskuu:

– Täs synnyinrannan minun algu -literatuurufestivuali Vladimir Brendojevan kunnivokse;

 

Kezäkuu:

– Kanzoinväline pajopruazniekku;

– Kanzalliskielizien teatrujoukkoloin kilbufestivuali;

 

Elokuu:

– Kruuga-flešmob Kanzallizen Kandurahvahien päivän kunnivokse;

 

Ligakuu:

– Muur’oi-olimpiuadu karjalan, vepsän da suomen kielen opastujih niškoi;

– Kanzoinväline tiijollis-praktiekalline konferensii: “Karjalan kandurahvahat: histourii da nygyaigu”;

 

– Pruazniekkupivot Vepsän kul’tursebran da Karjalan Rahvahan Liiton 30-vuozipäiväkse;

 

Kylmykuu:

– Vepsäläine suarnu -festivuali;

– Karjalaine suarnu -festivuali;

– Etnokul’tuurine luageri “Nuorien vastavus Karjalan mual”;

 

Talvikuu:

– Kieli – minun oma mua -kilbu nuorih kirjuttajih niškoi, kuduat kirjutetah karjalan, vepsän libo suomen kielel;

– Yliopiston opastujien keskes, kudamat opastutah karjalan, vepsän libo suomen kiledy, juatah palkindot;

– Tiijollis-praktiekalline konferensii karjalan, vepsän da suomen kielen opastajih niškoi.

 

Ližiä tieduo pidolois Kandurahvahien kielien vuvven kunnivokse voibi suaja saital nationalkom.karelia.ru Korennije narodi -ozastos.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat