Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Sanua parastu ryndähäs kannan…”

1. Kirjallisušillačušša Aleksandr Volkovin yštävä Oleg Mošnikov onnitteli runoilijua Karjalan kirjailijaliiton puolešta ta luki hänen runoja. // Kuva: Elina Potapova, “Oma Mua”

Aleksandr Lukič on šyntyn livvin šeuvun šyväimeššä, Jessoilan kyläššä 25. talvikuuta. Šuuremman ošan runoista kirjailija on kirjuttan juuri omalla livvin murtehella.

Tunnetun runoilijan Aleksandr Volkovin merkkipäivyä juhlittih Kanšallisen kirjašton tiloissa järješšetyššä kirjallisušillačušša “Sanua parastu ryndähäs kannan”. Tašavallan virkamiehet, kollegat, yštävät, muanmiehet, kirjailijan tuotannon ihailijat tultih onnittelomah päivänšankarie. Kirjallisušillačušša šai kuulla runoja ta lauluja karjalan ta venäjän kielellä – Aleksandr Volkovin tevokšie ta kiännökšie.

– Karjala on kanšallini tašavalta. Šen kantakanšana ollah karjalaiset. Ta ilman kantakanšua Karjalua ei voi olla. Tašavallan alkuperäiskanšalla on oma kieli, kumpani on kaiken kunnivon ta tuven arvoni, korošti pakinaššah Aleksandr Lukič.

Aleksandr Volkovilla karjalan kielen šäilyttämini ta kehittämini tuli elämän ruavokši. Jessoilan kyläššä šyntynyt poika kärši šovan kauhuja, evakkuo, vaikeita šovan jälkisie vuosija. Aleksandr Lukič monta vuotta ruato kooperatiivisen kaupan alalla, muun muašša ni johtajan virašša – Karellestorg-yritykšen piämiehenä ta Karellesprom-yritykšen varapiälikkönä.

Vuuvvešta 1991 alkuan Aleksandr Lukič omisti elämäh kirjallisuolla. Runoilijan enšimmäini Malen’kaja Dessoila -kirja ilmešty venäjän kielellä vuotena 1993, nellän vuuvven piäštä še näki päivänvalon jo karjalan kielellä – “Pieni Dessoilu”. Vaikka Aleksandr Volkov rupesi kirjuttamah karjalakši jo šeiččemennellä vuosikymmenellä, ka šiih kaččomatta kerkisi luatie hyvin äijän. Vuosien mittah Aleksandr Lukič vahvisti karjalaista kirjallisutta omilla tevokšilla, šekä perušti Karjalaine sana -kirjallisušliiton.

Aleksandr Volkovin luomistyön piätarkotukšena on esittyä muajilmalla karjalan kielen rikkahutta. Hänen runojen piäteemana on pieni kotimua – karjalaisien koti, luonto, šielu, oma kieli. Loittosien šotavuosien kauhut niise ollah yhä tärkienä teemana Volkovin runouvešša.

Hänen aikahšuantijen luvettelošša on monta runokokoelmua karjalan ta venäjän kielillä. Šamoin Volkov on kiäntän hyvin monen venäläisen kirjailijan runoja livviksi. A hänen Liivin virret -runoelma on kiännetty venyähekši ta melkein kaikkih šuomelais-ugrilaisih kielih, muun muašša vienankarjalakšiki. Aleksandr Lukičin runoja painetah Carelia-, Kipinä-, Oma Mua -lehtilöissä, Taival-almanahhašša.

Merkkipäivän uattona Aleksandr Volkovilla ilmešty kakši kirjua. Periodika-kuštantamon johtaja Natalja Sinitskaja kerto niistä juhlaillačušša.

Aleksandr Volkovin luomistyötä epyälömättä voipi šanuo Karjalan tašavallan ta karjalaisien omaisuokši.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat