Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Viena Arvo Tuomisen šilmin

Tarunhohtoinen Viena -dokumenttielokuvan kuvaukšet Vienan Karjalan Kemissä. // Kuva: Kuvat: vk.com/event178838609

Tarunhohtoinen Viena (Starinamaini Viena) -dokumenttielokuvan enši-ilta piettih Karjalan Kanšallisešša teatterissa 12. kevätkuuta. Toimenpito oli järješšetty Šuomen konšulatin avulla. Filmi kuvattih kešällä 2018.  Še on omissettu Vienan istorijalla ta nykyajalla. Filmin ohjuajana on Šuomen Yleisratijon toimittaja, lukusien dokumenttielokuvien ohjuaja, opaš, kirjuttaja ta lehtori Arvo Tuominen. Hiän matkuštau äijän, avuau Venäjyä šuomelaisilla kaččojilla. Arvo Tuomisen Karjalašša kuvuamien dokumenttielokuvien joukošša on Äänisen vettä, Stalinin kanava, P’otr Sokolovin šalaset pelit, Kannakšen kierroš.

Kešäkuušša 2018 Arvo Tuominen läksi kymmenen päivän matkah Vienan Karjalah, kumpasen aikana ohjuaja kävi Koštamukšešša, Vuokkiniemeššä, Venehjärveššä, Kalevalašša, Jyškyjärveššä, Rukajärveššä, Puanajärveššä, Kemissä, Belomorskissa, Solovetskin šuarilla ta Sumašša. Paičči elokuvan luatijua kuvaušryhmäššä oli nellä henkie: kameramieš Konstantin Lenčitski, nauhottaja ta kiäntäjä Arto Rinne, ašentaja Arne Erklund ta tuottaja Jarmo Korhonen.

Šuomen konsuli Tarvo Nieminen kerto, jotta enši kertua “Tarunhohtainen Viena” näytettih Šuomen televisijošša 29. talvikuuta 2018. Filmi keräsi 297 000 kaččojua.

Elokuva keštäy 58 minuuttie.

Rauhallini kerronta, kaunehet rauhottajat maisemat, omaluatuset šelitykšet, heikko ironija ollah miušta elokuvan tärkeimmät puolet.  Luatijan mieleštä Viena ei ole tavallini mua, a “aikakoneh, kumpasella voit šiirtyö männyön ta nykyajan välillä”. “Tultuo Puanajärveh joutuu šiih aikah, mi oli 200 vuotta takaperin, a kivenlouhijien kaupunki Koštamuš on kuva nykyaikaisešta elämäštä”, miettiy Arvo Tuominen. Kertomukšet šotatapahtumien pyörtehistä vauhutah rauhanelämän kuvih.  Filmistä tuli kaikkeh kuuluja ta šamanaikasešti lakonini tevoš. Kaikešta tuošta tietomiäräštä Arvo Tuominen on löytän kirkašta, tärkietä, erikoista. Filmi löytyy netistä venäjän šekä šuomen kielellä.

Paičči filmijä, Arvo Tuominen kirjuttau Karjalan istorijašta kirjoissah. Yksi niistä, “Karjala – koko tarina” (2018) kertou Vienašta, Aunukšen ta Tverin Karjalašta. Kirja on šuatavissa vain Šuomešta.

Filmi šai äijän positiivisie arvošteluja šuomelaisilta kaččojilta, kumpaset šuatih tietyä uušie aseita. Šuomelaisien turistien mielenkiinto Vienan Karjalah kašvo.

Petroskoin valtijonyliopiston opaštaja Anna Maija Karhu (Šuomi) on šitä mieltä, jotta elokuva on nykytärkie šuomelaisilla kaččojilla. Oma Mua -lehen ruataja Margarita Kemppainen huomautti, jotta oli ylen mukava nähä tuttuja paikkoja. No a mie olen šamua mieltä kuin ni istorijan kandidatti, dosentti Ilja Solomešč:

– Olen ammuin šeurannun Arvo Tuomisen luomistyötä. Kačoin tämän filmin vielä talvikuušša. Tietyšti, liijan tarkalla kaččojalla voit šyntyö kyšymykšie. Esimerkiksi, mintäh ohjuaja ei paissun Vienan Karjalan pohjosešta? Ka miušta elokuva on mukava, šentäh kun še näyttäy luatijan tarkkua ta huomuavaista košetušta.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat