Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Alušša oli seitoja

Uuvvešša näyttelyššä voit nähä Vottovuaran, Kivakan ta Nuorusen seitojen tauluja ta valokuvie šekä tietoja Ivan Mullon tutkimušmatoista. // Kuva: Jelena Maloduševa

Alušša oli seitoja – tämä on uuvven näyttelyn nimi, mi avattih Karjalan kanšallisešša musejošša viime netälillä. Näyttely on omissettu saamelaisien ritualikivilöillä.

Alušša oli seitoja -näyttelyššä on esillä seitojen valokuvie ta tauluja. Muinaisaikojen ihmisien tevokšet kiinitetäh arheologien, istorijantutkijien, valokuvuajien ta kuvataiteilijien huomijota.

Istorikot tähä päiväh šuaten ei voija vaššata kyšymykšeh: Ken on näijen kivien luoja? Onko še jiätikkö tahi ihmini? Jiätikkö liikku Karjalan mailla tuhanšie vuosie takaperin ta jätti jokien šuunnat, šiirti kivija. Jiätikkyö šanotah Karjalan luonnon ta maisemien piäarhitektoriksi. Toini versijo on še, jotta iče ihmiset ašetettih šuurie kivija pienempien piällä.

Kanšallini musejo alko eččie vaštaukšie näih kyšymykših. Karjalan šuurien kivien tutkimukšen alotti musejon entini johtaja Ivan Mullo. Enšimmäisen tutkimušmatan Vienan meren Kuzovan šuarella hiän järješti ta šuoriti 50 vuotta takaperin. Ivan Mullon seitojen tutkimuš kešti vuuvvešta 1966 alkuan vuoteh 1972 šuaten. Šillä aikua oli tutkittu saamelaisien 540 pyhyä kivie. Tämä tutkimuštyö jatkuu nytki.

Karjalašša niise löytyy uušie seitoja, kun, esimerkiksi, viime vuotena Kontupohjan piirin El’mus-kylän lähellä löyvetty kivi. Tutkijat tovissettih, jotta še on seita.

Näyttelyn tarkotukšena on kiinittyä yleisön huomijota seitoih. Šiinä voit nähä Vottovuaran, Kivakan ta Nuorusen seitojen tauluja ta valokuvie šekä tietoja Ivan Mullon tutkimušmatoista. Karjalan ainutluatuni luonto ihaššuttau taiteilijie, ikivanhat kivet niise piäššäh mualaukših ta kuvih. Esimerkiksi, näyttelyššä on Piiterin kuvataiteilijan Anna Mihailovan tauluja. Hiän kiinnoštu Karjalah jo 20 vuotta takaperin ta nyt rikeneh käypi ulkoilmamualaukšilla Vottovuaralla.

Šulakuun 6. päivänä Kanšallisešša musejošša pietäh issunto, missä paissah seitojen tutkimukšen nykyaikasešta tilantehešta. Alušša oli seitoja -näyttely toimiu musejošša 12. oraškuuta šuaten.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat