Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Venäjän paraš opaš Kižin šuarelta

Marina Noženko ruatau oppahana Kižin šuarella jo yli 10 vuotta šekä mielelläh ošallistuu musejon pruasniekkoih ta tapahtumih. // Kuva: Igor’ Georgijevski

Kiži-musejon spesialisti Marina Noženko ošallistu “Venäjän paraš opaš. Toini kauši” teleohjelman kuvaukših, kumpaset piettih Venäjän muantietošeuran Moskovan piämajašša.

Teleohjelma esitetäh Miun planetta -kanavalla kešäkuušša. Tämä muan parahien oppahien omaluatuni video-kilpailu tulou Venäjän paraš opaš -kilpailun superfinaliksi.

Vuuvven 2018 šykyšyllä Marina Noženko voitti koko Venäjän kilpailušša Ammattiopaš, musejo -nominatijošša. Kilpailun šiäntöjen mukah šen kaikilla voittajilla piti välttämättömäšti ottua ošua teleohjelman kuvaukših.

Valmistamiset kuvaukših alettih jo 2018 vuotena. Projektin kaikilla ošanottajilla ilmotettih tulijien video-oppimatkojen teemat. Muutoman kuukauven aikana federalisen Miun planetta -kanavan kuvaušjoukko kävi Moskovašša, Vladimirissa, Suzdalissa, Rostov-na-Donu-kaupunkissa, Sočissa šekä Kižin šuarella.

Marina Noženko kerto, jotta Kižilla kuvaukšet piettih pakkaiskuušša, tovellisen venäläisen talven poikkevukšellisissa ilmašto-oloissa:

– Še oli hyvin ankara työ huomenekšešta iltah šuaten. Jotta kuvata mukavie videoita miun piti juošša, hyppie šekä äšen vähäsen lentyä. Onnakko miula kaikista mainikkahakši vaikutukšekši kuvaukšista tuli vanhan traktorin ohjuannan kokemuš. Miula oli vain pari minuuttie, jotta opaštuo täh vaikieh hommah, a vet miula ei ni ajokorttie ole! Miušta Kižin videot onnissuttih, ne tultih kaunehiksi, tiijollisiksi ta innokkahiksi. Toivottavašti ne miellytetäh kaččojieki.

Finalikuvaukšissa Moskovašša projektin ošallistujat enšimmäistä kertua nähtih omie videoita kokonah. Šiitä kilpailijat arvoššettih toini toisien tevokšie. Tämän iänissykšen tulokšet tullah ilmi kešäkuušša, konša šanotahki Venäjän paraš opaš -kilpailun absol’uuttisen voittajan nimi.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat