Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Veräjä Solovetskin šuaristolla

Solovetskin manasteri muanittau turistija kaunehuollah ta istorijallisella merkitykšelläh. // Kuva: fundsolovki.ru

Kemin ta Belomorskin piirit šuahah rahatukie kuin veräjä Solovetskin šuaristolla. Šiinä šuoritetah kunnallis-, inšeneri-, kuletuš- ta sosiali-infrastruktuurien peruštamistöitä šekä muistopaččahien šäilyttämis- ta entistämistöitä. Restaurointa- ta peruškorjauštyöt košetah kuin infrastruktuurin, niin ni elinfondin objektija.

Kemin ta Belomorskin kehittämistoimien realisointi tuli mahollisekši muutokšien avulla, mit 15. kevätkuuta oli lisätty Venäjän presidentin käškyh “Solovetskin šuariston šäilyttämis- ta kehittämisšiätijön peruštamisešta”. Muutokšissa on šanottu, jotta Šiätijö rahottau kunnallis-, inšeneri-, kuletuš- ta sosiali-infrastruktuurien peruštamistöitä ei ainuoštah Solovetskin šuariston alovehella, ka i Karjalan tašavallan eri alovehilla, mit on istorijallisešti šivottu Solovetskin šuaristoh.

Kemin ta Belomorskin piirien kautti turistien enämmistö ajau Solovetskin šuaristolla. Karjalan kahen piirin kehitykšen tärkeyveštä šano KT:n piämieš Artur Parfenčikov Solovetskin manasterin kunnoštamisešta vaštuajan patriarhin huolenpitoneuvošton issunnošša.

Tašavallan halličuš valmisti tarvittavien projektien luvettelon, jotta kehittyä rautatie-, auto-, lento- ta vesikuletukšen infrastruktuurie Belomorskissa ta Kemissä. Niin, šiinä on mainittu rautatieašemojen ta Ušmanan kylän entisen šotalentokentän uuvvistamini, laiturien (enši vuorošša Rabočeostrovsk-pos’olkašša) ta autoteijen pätköjen šiirto federaliseh omaisuoh.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat