Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Mečäl on korvat, viel on silmät

Ket ollah muan haldiet, ket vardoijah vetty da meččiä? Kuibo pidäy eliä sobuh muan-, vien- da mečän ižändienke da emändienke, Oma Mua -lehten lugijoile sanelou Karjalazien mifolougizien kerdomuksien haldiet - kniigan kirjuttai, karjalazen folklouran tutkii, Karjalan tiedokeskuksen kielen, literatuuran da histourien instituutan ruadai L’udmila Ivanova.

– No vot ollah kyläs ymbäri omat ižändät, emändät. Ollah i kyläs, omas kois omat ižändät-emändät. Ongo midätahto eruo niilöin da nämien välil?

– Eruo on. Sendäh gu miero oli kahtel puolel: päivy- da yömiero, ristikanzoin da haldieloin, ižändien miero, mugagi oli kai miero tämä kahtel puolel luajittu. Oli miero, kus eläy ristikanzu, i oli miero, kus eletäh ižändät. Kyläs oldih kynnetyt muat i net oldih ristikanzoin. Kus on mua kynnetty, sie voibi olla ristikanzu i kävellä, lapset voijah elostua da kižata, no kus jo zavodiu meččypuoli, kus muadu ei ole kynnetty, se oli jo mečänižändien mua, i sinne ei suannuh yöl mennä. Mitahto paha voibi tartuo. Pidi kyzyö jo ižändil da emändil libo prosken’n’ua, libo sanuo, štobi hyö annettas voimua mennä meččäh da vezii myöte uijella.

– Omas kniigas sinä äijän kirjutat sih rajah näh, kudai on oman, tuttavan, lähezen muailman da sen vierahan, toizenpuolizen, kus on äijy midä varaittavua, hos sit samazes mečäs, rajas. I kynnetty peldo oli raja.

– Se oli raja. Sinne, juuri kynnetyl pellol, tiedoiniekat käydih, i paistih mečänižändien kel. Meččäh, iččeh meččäh, voijah mennä vai ylen suuret tiedoiniekat da paista mečänižändien kel. A kynnetyl mual voibi kävvä mittuinetahto buaboi i kyzyö prosken’n’ua, ku bunukkoih tuli mittuinetahto mečännenä, voimattomus. A perti da liävät, tahnuot, kyly, seizoi ristikanzoin puolel. I sie jo vähembi varattih. Uskottih, što koinižändät suvaijah ristikanzoi, ku sinä et nimidä pahua kois luadine, sinun kel, sinun perehen kel rodieu kai hyvä. Sanottih, nuoret koinižändät da naizet, koinemändät, ollah parembi ristikanzoih. A koinižändii da mužikkoi varattih enämbi...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat