Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šotua nähnyt kaupunki

Petroskoilaiset vuotena 1941. // Kuva: Kuvat Šotua nähnyt kaupunki -näyttelyštä

Kešäkuun lopušša täytyy 75 vuotta šiitä kun Petroskoi-kaupunki oli vapautettu šuomelaisien šotajoukkojen miehitykšeštä. Vuotena 1941 vallattu Petroskoi oli ollun kolme vuotta miehitykšen alla. Petroskoin vapauttamisella on omissettu Karjalan Kanšallisešša musejošsa avattu Šotua nähnyt kaupunki -näyttely.

Tämä nimi on oikein simvolini. Vet vielä Petroskoin puoluššukšen aikana še oli äijälti käršin tuhuo. Kaupunkissa ei toimittu energetiikk- eikä kunnallistaloušlaitokšet, oli tuhottu koulujen, šairalojen ta kulttuurilaitokšien rakennukšet. Heti kun kaupunki oli miehitetty, šen alovehella peruššettih šeiččemen keškityšleirie, kumpasissa piikkilankan takana piettih vankiloina Karjalan ta Leningradin alovehen pohjoisošan rahvašta ta šamoin lapšieki.

Ka jo enšimmäisinä kuukaušina vapauttamisen jälkeh kaupunki alko pikkuhil’l’ua toipuo. Alušta yritettih noštua ta šuaha toimimah šovan aikana tuhotut laitokšet, elintalot, koulut, pol’ničat, energetiikan ta kunnallistalouven kohtehet. Petroskoi nousi pikkuhil’l’ua raunivoista.

Näyttelyššä on esitetty neuvoštoliittolaisien ta šuomelaisien šotamiehien ašeita, šotilašpukuja, šota-arkeh liittyjie vehkehie. Šen lisäkši tiälä voit nähä äijän kuvie Petroskoin kaupunkista miehitykšen aikana ta šen jälkeh, erilaisie šen ajan plakattija, lehtijä ta lentolehtisie.

Mielenkiintoista, jotta nykysen Karjalan kanšallisen musejon rakennukšen tiloissa ennein šotua šijouvuttih tašavallan neuvoštovallan elimet, a miehitykšen aikana šiinä toimi Itä-Karjalan hallinto. Tuo rakennuš oli kahičči miinotettu: enšin neuvoštoliittolaiset šotamiehet miinotettih še, kun peräyvyttih, a šiitä šuomelaiset lähtiessäh pois kaupunkista. Onnekši kummaššakana tapahukšešša talo ei onnissuttu räjähyttämäh...

Näyttely on avoinna 19. oraškuuta šuaten. Šen rajoissa meinatah pityä lukusie tapuamisie Šuuren Isänmuallisen šovan veteranien šekä keškityšleirien alaikäsien vankien kera. On šuunniteltu šamoin pyörie stola-issuntoja missä käsitelläh šitä, mitein nykyjäh pitäy paissa lapšien kera Šuurešta Isänmuallisešta šovašta.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat