Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Eläytynyt ekspositijo täytti 25 vuotta

Käsityömuasteri Dmitri Moskin esittäy karjalan kielen kurššien ošanottajilla omin käsin luajittuja kukkasie. // Kuva: Maikki Spitsina

Tänä vuotena Kiži-musejon kaikista epätavallisin näyttely täytti 25 vuotta. Eläytynyön ekspositijon näyttelyesinehinä ollah musejon ruatajat, ket tiijetäh vanhoja käsitöitä, tienestijä ta arkipäiväsie töitä, mit oltih käytöššä muanviljelijien elämäššä XIX vuosišuan lopulla – XX vuosišuan alušša.

Käsityöt eläyvyttih musejošša 1994 vuotena. Istorijallisissa taloissa, näyttelyissä ta ekspositijoissa käsityömuasterit kanšallisissa pukuloissa lisättih oppimatkoih uušie värijä. Šuaren vierahat voijah tuttavuštuo kuvontah kankašpuilla, vöijen kutomiseh, merkkaukšeh, puušta luajittuih kukkasih ta ašteih, venehien rakentamiseh, kultaompelukšeh.

Eläytynyön ekspositijon alkuhpanijana oli istorijan ta etnografijan ošašton johtaja Svetlana Vorobjova. Nyt perintehellisien ammattien šäilyttämisen, tutkimisen ta esittämisen ošašton johtajana on Marina Guseva.

Šulakuun alušša ekspositijon käsityömuasterit oli palkittu Kiži-musejon, Kulttuuriministerijön šekä Karjalan piämiehen kiitoškirjasilla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat