Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalašša olen mie šyntyn...

Vesläžed-folkloriryhmän šuunnitelmissa on tutkie inkeroisien kulttuurie ta omistua šeuruava levy niijen kulttuurilla

Vesläžed-folkloriryhmä esitti uuvven CD-levyn, kumpasen nimi on “Karjalassa minä olen syntynyt”. Šiih on kerätty ryhmän lapšien laulamat ta šoittamat laulut ta musiikkikappalehet. Tämä levy on omissettu vienankarjalaisien kulttuurilla.

Vesläžed-folkloriryhmällä on 18 vuotta. Kohta jo nelläš artistajoukko valmistautuu ryhmäštä. Opaššušohjelman rajoissa lapšet opaššutah šoittamah kannelta, jouhikkuo, torvie, pillie, laulamah karjalakši ta tanššimah perintehellisie tanššija. Kaiken šen lisäkši lapšet tutuššutah perintehiseh kulttuurih ta elämäntapoih. Lapšet opaššutah erikoisohjelman mukah, šiih kuuluu lyydiläisien ta vienankarjalaisien kulttuurih tutuštumini. Lyydiläisien kulttuuri on vähän tutkittu. Vesläžed-ryhmän johtaja ta peruštaja Ol’ga Sergejevna Gabukova löysi Kuujärven kyläštä apulaisie, ket autettih kirjuttua lauluja ta tanššija šekä opaštua niitä lapšilla. Lyydiläisien laulut ta musiikki oli kovottu ryhmän enšimmäisellä levyllä.

– Vienankarjalaisien kulttuurie myö lapšien kera rupesima opaštumah vuuvvešta 2010 alkuan. Lapšet esitetäh joikuja, lauluja, balladija, piirileikkijä, tuvitušlauluja. Uuvvella levyllä myö keräsimä parahat laulut ta musiikkikappalehet, kumpasie olemma esittän konserttiloissa, kerto Ol’ga Gabukova.

Uuvven levyn esittelyö varoin Vesläžed-ryhmän lapšet ta heijän opaštajat valmissettih esityš. Lapšet näytettih omie nerojah, hyö šoitettih perintehellisie šoittimie, torvie, kantelehta, jouhikkuo ta pillie, luvettih runoja, laulettih ta tanššittih. Kaiken šen lisäkši hyö kerrottih Elias Lönnrotin keruumatoista, pilli- ta torvišoittoperintehistä, lauluista ta joikuloista, folklorilajijen merkitykšeštä. Kaikilla, ta äšen niilläki, ket ei tiijetty karjalaista kulttuurie, oli šelvä, mitä lavalla tapahtuu. Kuin rikeneh päiväššä paimen šoitti torvie, ken oli voinun olla paimenena, mimmosie tuuvvitušlauluja laulettih lapšilla ta konša esitettih joikuja... Kaikešta šiitä, mitä lapšet iče tiijetäh, hyö kerrottih kaččojilla.

CD-levyllä liitetyt pohjoisfolklorin esimerkit on otettu konservatorijan arhiivoista. Levy on luajittu Irina Fedosovan palkkijon varoilla, kumpani Vesläžed -ryhmän lapšet ta opaštajat šuatih kulttuuriministerijöltä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat