Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Mečäl on korvat, viel on silmät

// Kuva: Larisa Čirkova

Algu n:ois 10, 12, 13

Ket ollah muan haldiet, ket vardoijah vetty da meččiä? Kuibo pidäy eliä sobuh muan-, vien- da mečänižändienke da -emändienke, Oma Mua -lehten lugijoile sanelou Karjalazien mifolougizien kerdomuksien haldiet - kniigan kirjuttai, karjalazen folklouran tutkii, Karjalan tiedokeskuksen kielen, literatuuran da histourien instituutan ruadai L’udmila Ivanova.

– Kačo, täsgi pikkarazes zuakkunas oli karjalazien kaksinaine usko. Uskottih mečän, muan, vien haldieloih i uskottih i jumalah, ku mečänizändy kučui akan da mužikan ristimuamakse i ristituatakse.

Mindähbo yhtelläh uuzi hristianskoi, pravoslavnoi usko, kudamah karjalazii ristittih jo läs 800 vuottu tagaperin, ei loppussah voittanuh ennevahnallistu uskuo, konzu rahvas uskottih, ku kai luondo ymbäri on elävy? Ku kaikkiel ollah omat jumalat da haldiet?

– Net oldih ylen vahnat uskondot. Hyö juurruttih ihan rahvahah muga, sidä sanottih buabat, died’oit sidä sanottih, net uskot opastuttih nuorižot, kui pidäy eliä täs mieros. Kui pidäy luonnon kel eliä, ei pie pahua nikus luadie, eigo ristikanzoil pie toine toizel pahua luadie, eigo pie mečäs pahua luadie. I sit net vardoittih mečänižändät, mečänemändät, koinižändät, oldih sen rajan vardoittavakse pandu. I ristikanzoil pidi, štobi hyö oldas sovus nenien kaikkien haldieloin kel, i štobi ei varata ylen äijäl mennä meččäh. Ristikanzat tiettih, ku sinä kai hyvin luajit, kui pidäy luajit, tuot lahjat, Tapiol, vahnal meččyjumalal, libo mečänižändil, panet net pikkarazel kuuzel. Moine ladvatoi kuuzi pidäs olla, Tapion pöytä se. Sil pidäy jättiä lahjat. Puaksumbah net lahjat jätettih, konzu zavodittih keviäl kävvä meččäh, sit jätettih vot net lahjat sil pikkarazel madalal kuuzel. I sit hyö ei varattu mennä meččäh muga...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat