Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šoikah kannel ta kuulukkah Pällisen laulut!

Festivaliohjelman aikana kulttuuritalon lavalta kuulu Veikko Pällisen šäveltämie kaunehie lauluja ta musiikkie

Lahjakaš, omaperäni muusikko ta šäveltäjä Veikko Pällinen oli jättän šeuruavilla šukupolviloilla pohatan perinnön. Nykyjähki monet artistat ta yhtyvehet esitetäh Pällisen lauluja ta kaččojat aina ylen lämpimäšti otetah niitä vaštah.

Kalevalan kulttuuritalon aulašša avattu näyttely kerto Veikko Pällisen elämäštä ta luomistyöštä. Šiinä oli esillä valokuvie ta tietoja šäveltäjän elämäštä, painettuja musiikki- ta laulukokoelmie. Šamoissa tiloissa toimi myöntijarmankka, missä halukkahat voitih oštua paikallisien muasterien käsitöitä. 

Festivaliohjelman aikana kulttuuritalon lavalta kuulu Veikko Pällisen šäveltämie kaunehie lauluja ta musiikkie Kalevala-kanšankuoron ta kantelehšoittajien yhtyvehen esitykšissä. Kaikista pienimmät ošallistujat, Kalevalan 2. päiväkojin kašvatit esitettih Kyläpol’kka, a Aleksei Larionov ta Anna Kegičeva luvettih runoja karjalan kielellä. Enšimmäistä kertua festivalih yhty viisikielisen kantelehen šoittoklubin harraštajat. Tämä klubi oli avattu ei niin ammuin Kalevalatalo-etnokeškukšešša.  Louhen piirin etuštajina festivalissa oltih Sohjanankošen kulttuuritalon Sateenkaari-duetti,  Piäjärven karjalaisien kulttuurišeuran ta Vienan Virta -järještön Laine-lauluryhmä šekä Assorti -tanššiyhtyveh.

Veikko Pällisen laulut šuomelaisien vierahien esitykšissä kuuluttih aivan erikoisilta – Oulun Mädetojan musiikkiopiston studentit esitettih kaččojilla uuši tulkinta šäveltäjän tutuista lauluista. Pitäy šanuo kalevalalaiset ta musiikkiopiston opaštujat on oltu jo ušiemman vuuvven yhteistyöššä. Tämä oli jo toini opaštujien vierailu Kalevalah.

Konsertissa oli vielä äijän musiikkiesitykšie, lauluja ta tanššija. Ohjelman lopušša ošallistujilla juattih lahjoja ta diplomija.

Konsertin lisäkši festivalin vierahilla oli pietty opašretkijä ta muasterioppija. Paikalliset tanššijat opaššettih vierahie Šuomešta tanššimah perintehellisie tanššija ta piirileikkijä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat