Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalaini heimojuhla Jyväskyläššä

Kahen päivän Heimopäivien ruškiena lankana oli ajatuš šiitä, jotta karjalaisien pitäy pisyö yheššä. // Kuva: Natto Varpuni

Heimopäivie pietäh kerran vuuvvešša Šuomen eri puolella – viime vuotena ne piettih Oulušša, tällä kertua – Jyväskyläššä. Tavan mukah Heimopäivät-ohjelma keštäy kakši päivyä. Niijen aikana Karjalan Šivissyššeurah liittyjät pienemmät šeurat järješšetäh omie kokoukšie. Tällä kertua Heimopäivih keräyvyttih Pohjois-Viena-šeuran, Vuokkinimi-šeuran, Afanasjeff-šukušeuran jäšenie, Klementjeffija, Uhtuon Mitrofanoffija ta Tichanoffija, Lesosie ta Huovisie, Loskinija ta Arhippaisie. 

Heimopäivih kučutah šamoin Karjalan Tašavallan karjalaisien järještöjen ta laitokšien etuštajie. Karjalan Šivissyššeura on Venäjän Karjalan monen laitokšen partn’ori, kumpani kannattau karjalaistoimintua kielen ta kulttuurin šäilyttämisekši.

Tällä kertua Karjalan tašavaltua etuššettih Periodika-kuštantamon johtaja Natalja Sinitskaja, Karjalan Rahvahan liiton johtaja Natalja Vorobei, Karjalan tietokeškukšen Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin tutkija Irma Mullonen ta Nuori Karjala -järještön johtaja Aleksei Tsikarev.

– Miula on šuuri kunnivo tervehtie teitä Periodika-kuštantamon puolešta, meijän kirjuttajien ta lukijien puolešta, kuštantamon johtaja Natalja Sinitskaja šano omašša tervehyšpakinašša, – “Periodikalla” on hyvä pitkäaikani ruato Karjalan Šivissyššeuran kera. Tahtosin kiittyä šeurua, Eeva-Kaisa Linnua, järještön halličušta, jokahista, šentäh kun meijän yhtehiseššä šuurešša ruavošša on jokahisen šuuri panoš.

Natalja Sinitskaja kerto niise Periodikan Kieliresurssikeškukšen luatimisešta ta toiminnašta, kumpasešša koko ruato on karjalan, šuomen ta vepšän kielen ympäri šekä lahjotti tapahtuman isännillä kuštantamošša julkaistuja kirjoja.

Aleksei Tsikarev kerto omašša tervehyšpakinašša Nuori Karjalan tämänvuotisešta alottehešta, kielen tunnetukši luatimisešta, kielen käyttö internetissä -projektista ta nykykulttuurin kehittämiseštä.

Karjalan Rahvahan Liiton johtaja Natalja Vorobei kučču Šuomen karjalaisie KRL:n 30-vuotispäivällä, mi pietäh 19. oraškuuta Petroskoissa, šekä vuuvven 2019 toimintašuunnitelmista. Omašša pakinašša Vorobei pani merkillä šen, jotta nykyaikasena tendenssina on kielentajottomien ihmisien liittymini järještön toimintah.

Kahen päivän Heimopäivien ruškiena lankana oli ajatuš šiitä, jotta karjalaisien pitäy pisyö yheššä. Vet mitä lujempah myö ruamma yheššä ta mitä enemmän autamma toini toista, šitä helpompi meilä on puoluštua iččie ta omie oikeukšie. Karjalan Šivistyššeuran Heimopäivät 2020 pietäh 18.–19.04. Helsinkissä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat