Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan šuutelu kaikuu Venäjällä

Fantasti-kirjailija Vladimir Sofijenko kokoelman presentatijošša // Kuva: Kuva: vk.com/national_library_rk

Uuteh kirjah on kerätty venäläisien kirjailijien, kanšainvälisen Petroglif-kirjallisušfestivalin ošanottajien tevokšet.

Karjalan šuutelu -kertomuškokoelman šivuilla Venäjän eri kaupunkiloissa eläjät kirjailijat – Vladimir Sofijenko, Sergei Pupišev, Vladimir Larionov, Dmitri Kazakov, Vera Lin’kova, Marina Voronina ta monet muut – kerrotah omašta rakkahuošta Karjalah. Kertomukšien avulla lukija šuau tuttavuštuo tašavallan järvilöih, meččih, luonnon ainutluatusih paikkoih šekä ihmisih, kumpaset eletäh näillä šeutuvilla. Kaikki kertomukšet on šivottu paikkoih, missä piettih Petroglif-kirjallisušfestivalie: Sortavala ta Valamo, Oneganiemi ta Solovetskin šuaristo, Kalevala ta Haikol’a, N’uhča ta Kuzova-šuaristo, Siämjärven šeutu, Lahenpohja ta Luatokan luuvvot.

Ta tietyšti Korzu – vanha karjalaini kylä Priäžän piirissä. Muutoma vuosi takaperin festivalin alkuhpanijat Vladimir ta Jelena Sofijenko oššettih Korzušša šatavuotini muanviljelijän talo. Šiinä hyö eletäh perehineh ta šiinä peruššetah Kirjailijien luomistaluo. Vladimir Sofijenko kertou talon istorijašta Liipukkaiset ikkunaruamissa -kertomukšešša, mi niise kuuluu Karjalan šuutelu -kokoelmah.

– Mie tahon vielä kerran ilmaissa toivoni, jotta Karjalašta kirjutetah ta ruvetah kirjuttamah iellähki hyvin monta oikein mukavua tekstie. Olen hyvilläni, jotta Karjala alkau pikkuhil’l’ua kaikuo Venäjän mitoissa, korošti kirjailija Sofijenko.

Kirjan presentatijošša Vladimir Sofijenko kerto Petroglif-festivalin istorijašta ta šen idejašta: kerätä yhteh kirjailijie, kumpaset ruvetah kirjuttamah Karjalašta. Piiteriläini kirjailija Svetlana Vasiljeva ehotti valmistua kirjan, min šivuilla kirjailijat voitais kertuo vaikutelmie festivalista. Karjalan šuutelu -kokoelma on kuuvven festivalin tuloš. Šiih on kovottu 21 kirjuttajan kertomukšie. Venyähen kirjailijien ta runoilijien lisäkši “Petroglifin” vierahina oltih kirjallisuon tutkijat ta kiäntäjät Šuomešta, Japanista, Kiinašta, Puolašta ta Šakšašta.

Kertomuškokoelma on painettu Venäjän kulttuuriministerijön rahatuvella ta šitä juatah ilmasiksi. Painošmiärän oša työnnetäh tašavallan kirjaštoih.

Kirjan presentatijon lopušša oli esitetty elokuva “Petroglifista”, min tunnettu ohjuaja Vladimir Rudak kuvasi Korzušša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat