Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kus roditoi, sigä i ristituks tegetoi

Irina Sotnikova yhtyi Rada melel, ei kelel -projektah. Häi kleičči oman mašinan tagast’oklah #Muhada_paksumba -tartutuksen. Irina sanou, ku äijän kerdua linnalazet kyzyttih hänel, mil kielel on kirjutettu da midä se tarkoittau. Muga rahvas tiijustettih h // Kuva: Ol’ga Smotrova, “Oma Mua”

Parahite omua vuozipäiviä vaste vepsänkielizen Kodima-lehten piätoimittai Irina Sotnikova on valmistumas matkah Moskovah. Sie oraskuun allus pietäh Pohjazen uardehet -ozuttelun, kudamas Irina rubieu ezittämäh vepsäläzii.

Kogo perehel vepsän rahvahan hyväkse

Irina Sotnikova, enne miehele menendiä – Mironova, on rodivunnuh Kalagen kyläh. Muaman juuret ollah Kalagespäi, tuatan – lähäzes Toižeges. Iran lapsusaigu meni Kalages.

– Lapsennu kaikkii kyläruadoloi maltoin: olin i heiniä niittämäs, kylyy lämmitin, buabo opasti pastamah kaikenmostu piiraidu – šipainiekkua, kyrzyy.

Irinan omat kaikin säilytetäh da kehitetäh omua kieldy da kul’tuurua. Kalages eläi nuorembi Marija-sizär ruadau školas vepsän kielen opastajannu, Ol’ga-muamo sežo opasti kieldy školas, ga nygöi rubei pidämäh kielikursiloi ruavahih niškoi. Buabo Jevgenija Fotejeva äijän vuottu ruadoi poštankandajannu, häi tiedäy kaikkii Kalages da lähikylis, on kylän aktivistoi da vepsäläzien puolistajii. Žen’a-sevoitar ruadau Šoutjärven muzeis, äijän tiedäy oman rahvahan kul’tuurah nähte, kieleh on opastunnuh Žen’a-buabas.

Nygöi Ira puaksuh kävyy Kalageh, omii tiijustamah, dai ruado käsköy.

– Kerran kuus suatan Onieganrannikon kylih “Kodimua”, jättelen laukkoih da kohtih, kus rahvas otettas. Kalages annan buabale libo muamale, hyö juatah kaikile. Tottu sanuo, pahat ollah kielidielot. Pihal da laukois kieldy jo ei kuulu. Al’manuahua luajimmo, se piäzöy ilmoih kerran vuvves. Kirjutukset sie ollah mieldykiinnittäjät, ga rahvas ei tahtota ostua. Mennyt vuon vähä ostettih žurnualua. A vot ilmai tuot – otetah, ei jätetä ni palua, sanou Ira...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat