Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Toimintatulokšista ta šuunitelmista

Uhut-šeuran rinnalla toimijan harraštajateatterin artistat esitettih kappalehen uuvvešta speklaklista “Karjalaisen šyrjäkylän elämänkuvie”. // Kuva: Sergei Kondratjev

Kokoukšen alušša Kalevalan päiväkojin Lintuset-ryhmän pikkaraiset kašvatit tervehittih kaikkie keräytynyitä laušuen karjalankielisie runoja.

Šeuran johtaja Valentina Kovalenko kerto viime vuuvven järještön ruavošta, kumpasen tärkeimpinä šuuntina oli projektitoiminta, runokylien ainehistojen keruu, karjalan kielen kurššien pitämini, šekä erilaisih kilpailuh ošallistumini. Lisäkši Valentina Kovalenko kerto tämän vuuvven šuunnitelmista. Uhut-šeuran kehittämä projekti “Eepossa yhistäy meitä” piäsi voittajien listoilla Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön järještämäššä projektikilpailušša ta šuau valtijollista tukie. Projektin rajoissa kešäkuušta šajekuuh šuaten on šuunniteltu toteuttua lukusie toimehpitoja: tapuamisie, muasteri-oppija, pyörie stola -issuntoja interaktiivisie pelijä ta konserttija. Šen lisäkši projektin rajoissa meinatah valmistua ta ašettua tiijotuštaulu ta katujen karjalankieliset nimikyltit. Šajekuušša pietäh nuorien tutkijien konferenšši “Lönnrotin jälkijä myöten”, šekä järješšetäh runojen kirjuttamisen muasterioppija.

Kokoukšen lopušša Uhut-šeuran rinnalla toimija harraštajateatteri (johtaja Nadežda Rastrigina) esitti kaččojilla kappalehen spektaklista “Karjalaisen šyrjäkylän elämänkuvie”. Näytelmä on luajittu Kalevalan šeuvun kirjailijien tevokšien pohjalla. Spektaklin enši-ilta pietäh kešäkuušša, Uhtuon karjalaisien pruasniekašša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat