Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šanelušta tuli alovehienvälini!

Šanelu piettih Petroskoin valtijonyliopiston Točka kipenija -paikašša. Petroskoissa halukkahilla oli mahollisuš kirjuttua šanelu vienakši, livviksi, lyydiksi šekä vepšän kielellä. Tverin alovehella kirjutettih Tverin murtehella.

Aktijon tarkotukšina on auttua karjalaisien ta vepšäläisien etnokulttuurista kehityštä šekä leventyä karjalan ta vepšän kielen käytäntöalua.

– Tänä vuotena aktijošta tuli alovehienvälini. Šiih ošallissutah Karjalan Tašavallan kaikki piirit, Vologdan, Leningradin, Tverin alovehet šekä Šuomi. Šanelu yhisti noin 1000 ošallistujua. Aktijo keštäy 19. – 25. šulakuuta. Šen puittehissa eri piirilöissä järješšettih 53 työtilua. Niillä, ket ei voitu tulla Točka kipenija -paikkah, järješšettih online-lähetyštä, kerto Karjalan kanšallisušpolitiikan ministerijön kantarahvahien valtijotuven ošašton spesialisti Aleksandra Anufrijeva.

Toimenpivon alušša Karjalan kanšallisušpolitiikan ministerijön kantarahvahien ošašton johtaja Jelena Migunova pakinaššah Jelena Ivanovna kiänty istorijan puoleh ta pakasi luovan intelligentsijan ta kanšalaisjärještöjen tärkieštä panokšešta karjalan ta vepšän kirjakielen kehitykšeh.

– Niijen vaikie ta pitkäaikani työ toi šiih, jotta 20. šulakuuta 1989 karjalan ta vepšän kielen kirjaimikot hyväkšyttih käšyn mukah.

Itämerenšuomelaisen filologijan laitokšen johtaja Tatjana Paškova korošti, jotta Petroskoin valtijonyliopisto on Venäjän ainut opaššušlaitoš, kumpasešša valmissetah karjalan ta vepšän kielen spesialistija.

Karjalan Rahvahan Liiton johtaja Natalja Vorobei kerto aktijon istorijašta:

– Enšimmäini šanelu piettih vuotena 2014. Šilloin kirjutettih šaneluo vain vienakši ta livviksi. Kolme vuotta takaperin enši kertua kirjutettih lyydiksi.

Tervehyššanojen jälkeh esiteltih šaneluvetäjie. Livviksi šaneluo luki opaštaja Anastasija Afanasjeva, vienakši – toimittaja Marija Spitsina, lyydiksi – tietoruataja Aleksandra Rodionova ta vepšäkši – tietoruataja Ol’ga Žukova.

Tällä kertua kirjutettavakši valittih lapšenkirjailija Boris Sergunenkovin Kontie-starina.

Toisen ta kolmannen vuosikurššin opaštujien mieleštä šanelu ei ollun vaikie.

Kaikkieštah Petroskoissa piettyh aktijoh ošallistu noin 150 henkie.

Šuaha tietoja šanelun tulokšista ta šuaha tovissukšen voit Resurssikielikeškukšešta (Titovin katu, 3) 26. šulakuuta jälkeh tahi VK-ryhmäštä: https: //vk.com/saneluz

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat