Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Intianin matka Karjalah

Dokumenttikinon enši-ilta keräsi hyvin äijän rahvašta. Presentatijoh otettih ošua filmin luatija, intiani juuriltah Dick O’Hary ta Karjalan piämieš Artur Parfenčikov.

Tilaisuošša Dick O’Hary pakasi kaččojien kera ta vaštasi heijän kyšymykših.

– Tuaton anšijošta mie lapšuošta šuaten äijän mitä tiijän Venäjän istorijašta, kulttuurista, kirjallisuošta, kerto Dick. – Kakši vuotta takaperin miula ilmešty mahollisuš käyvä Venäjällä ta nähä šitä omin šilmin. Miun enšimmäini lyhytfilmi šai hyvie arvošteluja Piiterin festivalissa ta kuvauštyö jatku. Mie niän omua tarkotušta šiinä, jotta näyttyä europpalaisilla tovellista Venäjyä. Erittäin milma kiinnoššetah Siperi, Altain šeutu, Urali šekä, tietyšti, Karjala. Teijän tašavalta on ihana omine vesistöineh ta kulttuurineh. Še on voiman ta magijan šeutu.

Karjala: järvien kuninkaškunta -filmin luatija ta šankari tutkiu ei ainuoštah Karjalan turistipaikkoja, ka i tašavallan kaikista arvautukšellisimpie šeutuja: meččyä, hyllättyjä kylie, rannikkoja. Kinon avulla kaččojat uušin šilmin kačottih koko muajilmalla tunnettuih paikkoih – Kižin šuareh, Kivačču-koškeh, Vottovuarah, Ruskealan marmorakanjonih, Onegan kallivopiiruššukših, Kinnermän kyläh. Matalla Karjalua pitin filmin luatijua šeurattih tašavallan tavalliset eläjät.

Dokumenttikinon jälkeh piämieš Parfenčikov kiitti Dick O’Harye täyšišiämelliseštä ta tovellisešta košetukšešta Venäjäh ta Karjalah:

– Hyvä, jotta teijän ruavon avulla Karjalašta šuahah tietyä Venäjän ulkopuolella. Meijän vielä äijän mitä pitäy luatie, jotta tašavalta tulis kaunehemmakši ta paremmakši. Myö kunnoššamma turistiobjektija ta avuamma uušie. Šentäh epyälömättä voin šanuo, jotta Karjalašta voipi kuvata vielä monta hyvyä filmie.

Piämieš ehotti ohjuajalla käyvä Vienanmerellä, tuttavuštuo Kuzova-šuariloih, Vienanmeren kallivopiiruššukših ta meijän šeuvun toisih nähtävykših.

Dick O’Hary keryäy tarinoja Venäjyä pitin omua Legendojen mečäštäjä -šarjua varoin. Hiän jo kuvasi filmijä Siperistä, Dagestanista. Nyt ohjuaja meinuau luatie kinon Hakasijan Sajanin vuaroista, a šiitä lupasi myöštyö Karjalah.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat