Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Hyväh sanah leppygi lämbyy

Nadežada Mičurova täytty vägie ruadau karjalan kielen hyväkse: häi on karjalankielizen ruadivon toimittai, Taival-al’manuahan toimittai, pajattau Oma Pajo -horas da kuuluu Karjalan Rahvahan Liittoh.

Nadežda Mičurova (Bukina) on Karjalan Kanzalliskielizen ruadivon toimittai.

Nadežda on rodivunnuh Anuksenlinnah karjalazeh pereheh. Anuksen školan loppiettuu vuvvennu 2003 neidine piäzi opastumah Petroskoin valdivonyliopiston Itämeren-suomelazien kielien tiedokunnale karjalan da vepsän kielen ozastole.

– Minä kazvoin kaksikielizes perehes – buaban da died’oinke pagizin karjalakse, muaman da tuatanke ‒ ve’nakse dai karjalakse. Mustan, gu meile kois ainos oli rahvastu – käydih istumah susiedat daigi muite tuttavat. Stolal ainos seizoi hiilavu samvuaru, pyhinpäivin ainos oldih piiruat stolal, baba gostitti kaikkii. Kus čuajut, siegi paginat karjalan kielel. Pienete tahtoin roija lapsienvračakse, ga vikse moine oza oli lepitty, gu sain ruavon karjalan kielen alal. Yliopiston jälles kodvazen ruavoin lapsienpäivykois, a sit tulin pajattamah Oma Pajo -horah, kus tuttavuin hyväntahtozeh kanzalliskielizen ruadivotoimituksen ruadajah Anna Usovah, häi kučui minuu ruadivoleibih, sanelou Nadežda Mičurova.

Nadeždan kois Anukses ainos oli ruadivo seinäl, sidä nikonzu ei sammutettu.

– Mustan, kui suvaičin kuunnella sidä, gu ruadivos paistih omal muamankielel, moizel ellendettäväl da čomal. Täl kuul täydyy jo kymmene vuottu, kui minä ruan ruadivotoimittajannu. Tulin ruadivotoimitukseh kodvazekse da jäin hätkekse. Allus ruavoin uudizien toimittajannu. Sih ruadoh minuu nevvoi Natalja Vokulova, kudai sil aigua lugi uudizii karjalan kielel. Muite pidäy sanuo suuret passibot kaikil toimittajil da toimituksen piäliköl Aleksandr Vasiljevič Jeremejeval, ket avvutettih da nevvottih minuu täs ruavos. Uudizien toimittajan leivis en olluh hätkie, sit livuin luadimah pitkii paginoi karjalan kielel. Oli ylen jygei siirdyö uudizispäi suurien kanualoin luadimizeh. Suuret passibot meijän endizel ruadivotoimittajal Nikolai F’odorovič Nazaroval, kudai nevvoi, kedä kirjuttua da kui pagizuttua rahvastu. Suurii paginoi on mieleh luadie. Se on ylen mieldykiinnittäi ruado, jatkau Nadežda...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat