Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalaista musiikkie rajan kahelta puolelta

Tapahtumah otetah ošua Suistamon šähkö-, Huojuva lato-, Suden aika- šekä Santtu Karhu ta Talvisovat -lauluryhmät.

Piätinččänä 10. oraškuuta esiintyy “Suistamon šähkö”, kumpani nousi korkiella muajilman etnomusiikkilistoilla ta heitä ennein šuau kuulla “Slainte Karelijua”. Šuovatan piäkonsertissa esiinnytäh “Suden aika”, “Silloiset”, Kaiutin-acapella-ryhmä ta “Huojuva lato”, mi on kiinittän oman paikan šuomelaisešša folkrock-kentällä. Legendarini “Santtu Karhu ta Talvisovat” šoitetah illašta yöhön ta pruasnujah Karhun 30-vuotista taiteilijan urua.

Kolmannen kerran järješšetyn juhlan perintehih kuulutah pakinat ta luvennot. Piätinččä-iltana muusikot ta kanšanmusiikkivaikuttajat Sari Kaasinen, Anne-Mari Kivimäki, Timoi Munne ta Pekka Suutari kerrotah šiitä, mitein karjalaisuš on vaikuttan heihi taiteilijoina. Šuovatta-iltapäivällä Timoi Munne, kumpani hyvin tietäy Santtu Karhun urua, kertou ainutluatusešta karjalan kieliseštä rockmuusikošta ta hänen merkitykšeštäh Šuomen ta Venäjän Karjalašša.

Sydänlanka-yhissyš tuou tapahtumah jo piätinččänä diskotiekan ta jatkau šuovattana Jarmanka-torilla villiruokatyöpajalla, missä piäšöy keryämäh ta luatimah ruokua villivihannekšista. Jarmankalta löytyy myöjien ta markkinalar’kkojen lisäkši niise Mika ta Niko Saatsin lofi-folkie šoittaja ta suostamolaiset juuret muistaja “Loimoilan voima”, Teatteri-Traktorin Peter Pan -orkesteri, Uuna Kainulaisen ta Tiina Hutun ikiruuhi ta Heikki Kuikan ta Pertti Mäkkelin “Karjalabrihat” rahvahan pajoineh. Ta luonnollisešti mukana on Vepšän kanšankuoro, Pajo-tapahtuman perintehellini kunnivovieraš.

“Pajot – Karjalaiset musiikkijuhlat” järještäy Karelia Folk ry. Niitä pietäh Kontiolahen Kotišeutukeškukšešša, Vierevänniementie 5.

Lisätietuo www.pajot.fi

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat