Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kiännämmä yheššä

Karjalan Šivissyššeuran tukema Kiännämmä yheššä -projekti jatkuu. Šulakuun 27. päivänä Oma Mua -lehen toimittajat piettih kiännöštyöpaja-muotoni tapuamini Kalevalašša.

Paikallisen etnokulttuurikeškukšen tiloissa keräyty karjalan kielen kurššijen opaštujie opaštajah Alevtina Lesosen kera šekä karjalaisie aktivistija.

Lehtimiehet tuttavuššuttih kalevalalaisie omah projektih, min tarkotukšena on ihmisien kiinnoštamini kiännöštyöh ta karjalankielisien tekstien miärän lisyämini. Lehen toimittajat kerrottih omašta kiännöškokemukšešta ta apulaisista – šanakirjoista, kumpasie hyö käytetäh työššäh. Ilmeni, jotta Kalevala-etnokulttuurikeškukšešša ei ole kuušiošaista Karjalan kielen šanakirjua ta šuatu tieto šiitä, jotta on olomašša šanakirjan šähköversijo hyvin innošti työpajan ošanottajie. Šen lisäkši journalistit varautettih tulijie kiäntäjie tyypillisistä virheistä, mihi voipi kompaštuo kiännöštyöššä.

Teorijan jälkeh alko praktiikka. Toimittajat varuššettih kiännöštehtäväkši Konstantin Ušinskin Kuin paita kašvo pellolla -starina. Työpaja mäni lämpimäššä ilmapiirissä ta šuutkineh. Joukkotyöllä, käyttäen šanakirjoja, starina melko ruttoh oli kiännetty. Kiännöštyöpajan tuloš painetah Oma Mua -lehen kirjallisuššivulla lähiaikoina.

Šuuret passipot kalevalalaisilla mukavašta tilaisuošta ta intuo kiäntämiseššä!

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat